(NDH) Mảng tài chính tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của VPBank, tín dụng 10 tháng tăng 18% và vay tiêu dùng tại FE Credit tăng 32% so với đầu năm.

Theo Công ty chứng khoán TPHCM (HSC), ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB, VPBank) công bố tín dụng tại thời điểm cuối tháng 10 tăng 18% so với đầu năm lên 170.714 tỷ đồng. Nếu không tính phần trái phiếu đầu tư trong tổng tín dụng, thì tín dụng tăng 16% so với đầu năm.

Cho vay tiêu dùng tại FE Credit tăng 32% so với đầu năm, đạt 42.386 tỷ đồng và bằng 24,8% tổng dư nợ cho vay hợp nhất. VPB rất lạc quan về triển vọng cho vay tiêu dùng và kỳ vọng sẽ giành thêm thị phần do có hệ thống rất cạnh tranh.

VPBank cho biết tại thời điểm cuối tháng 10/2017, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.400 tỷ đồng.

Quảng cáo

HSC dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2017 của VPBank đạt 7.127 tỷ đồng (tăng trưởng 45%). Trong đó, dự báo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng mẹ VPB (không bao gồm toàn bộ lợi nhuận từ FE Credit chuyển sang) tăng trưởng 54%, đạt 5.248 tỷ đồng và lãi của FE Credit tăng trưởng 18% đạt 2.927 tỷ đồng.

Theo HSC, năm 2017, cho vay khách hàng của ngân hàng mẹ VPBank dự báo tăng 20% đạt 135.000 tỷ đồng, và tiền gửi khách hàng tăng 5% đạt 127.870 tỷ đồng, trong khi đó Ngân hàng cũng đẩy mạnh huy động các chứng chỉ tiền gửi trung hạn, tăng trưởng 45% đạt 41.820 tỷ đồng

Tỷ lệ NIM sẽ tăng nhẹ lên 4,48% so với mức 3,92% trong năm 2016 và 4,32% vào cuối 6 tháng đầu năm 2017 do Ngân hàng tập trung vào cho vay tiêu dùng (51% tổng dự nợ là cho vay khách hàng cá nhân).

Đối với FECredit, HSC dự báo cho vay khách hàng tăng 30% đạt 41.760 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu phát hành tăng 55% đạt 30.700 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 37,12% đạt 10.842 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng gấp đôi đạt 1.284 tỷ đồng nhờ lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt và Ngân hàng tăng cường thu hồi nợ.

Quảng cáo

Cho năm 2018, HSC dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 8.766 tỷ đồng (tăng trưởng 23%) – nhờ lời nhuận trước thuế Ngân hàng mẹ tăng trưởng 22,9% và đạt 6.413 tỷ đồng còn lãi trước thuế của FE Credit tăng trưởng 19% và đạt 3.781 tỷ đồng.

Thế Nhất – NDH

Link bài gốc

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_2658.png?fit=500%2C333https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_2658.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROKinh doanhVPBank(NDH) Mảng tài chính tiêu dùng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của VPBank, tín dụng 10 tháng tăng 18% và vay tiêu dùng tại FE Credit tăng 32% so với đầu năm. Theo Công ty chứng khoán TPHCM (HSC), ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE:...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...