Tiếp tục các chia sẻ về các kỹ năng về Excel, Kiểm toán PRO gửi đến các bạn 25 short cut hữu hiệu được sử dụng nhiều trong Excel. Short cut này sẽ giúp các bạn thành thạo trong sử dụng Excel cũng như không cần dùng đế chuột trong xử lý dữ liệu trên Excel.

Các bạn xem hình đính kèm nhé (và cố gắng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt):

Useful Keyboard Shortcuts in Excel

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/excel-main.jpg?fit=806%2C476https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/excel-main.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROExcel TipExcel,Short cutTiếp tục các chia sẻ về các kỹ năng về Excel, Kiểm toán PRO gửi đến các bạn 25 short cut hữu hiệu được sử dụng nhiều trong Excel. Short cut này sẽ giúp các bạn thành thạo trong sử dụng Excel cũng như không cần dùng đế chuột...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...