Ba tháng đầu năm 2017, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD – HoSE) báo về kết quả kinh doanh tồi tệ. Doanh thu chỉ đạt 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lỗ gần 215 tỷ đồng. Hiệu suất sử dụng các giàn khoan thấp kỷ lục, chỉ đạt 28%. Hoạt động khai thác bị đình trệ, thậm chí không có giàn khoan nào của PVD được thuê trong quý.
Tuy nhiên, bước sang quý II, PVD đưa về các tín hiệu lạc quan hơn, cụ thể 5 trong tổng số 6 giàn khoan sở hữu của Tổng công ty đều đã có việc làm. Hiện tại, giàn khoan PV DRILLING I vừa kết thúc chiến dịch khoan cho Total Myanmar và sẽ tiếp tục chiến dịch khoan cho Cửu Long JOC ngay sau khi về Việt Nam. Giàn PV DRILLING II và PV DRILLING III, sau một thời gian dài chờ việc, đã chính thức tái gia nhập thị trường, theo đó giàn PV DRILLING II hiện đang khoan cho Murphy Oil và giàn PV DRILLING III đang cung cấp dịch vụ cho Côn Sơn. Giàn PV DRILLING VI thực hiện chương trình khoan cho Hoàng Long Hoàn Vũ từ giữa tháng 03/2017. Giàn PV DRILLING 11 hiện nay vẫn đang làm việc cho khách hàng Sonatract tại Algeria.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, sự khởi sắc của dịch vụ khoan cũng dẫn đến khối lượng công việc và đơn giá của các dịch vụ liên quan đến khoan như cung ứng nhân lực, kỹ thuật giếng khoan cũng được cải thiện. Đối với giàn khoan nước sâu PV DRILLING V, Tổng Công ty hiện vẫn đang bám sát, theo dõi tiến độ triển khai của dự án Cá Rồng Đỏ để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để cung cấp giàn PV DRILLING V cũng như các dịch vụ kỹ thuật khác cho dự án này. Đồng thời, PV Drilling cũng theo sát các chiến dịch khoan khác để sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ.
PVD cho biết, một trong những ưu tiên hàng đầu của Công ty trong quý II sẽ là đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ khó đòi nhằm hạn chế trích lập dự phòng phải thu quá hạn, đồng thời hoàn nhập các khoản dự phòng nợ quá hạn đã trích trong năm 2016, qua đó cải thiện kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, PVD sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị tài chính, cắt giảm chi phí vận hành cũng như giá đầu vào. PVD sẽ tiếp tục lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp, quản trị rủi ro được đẩy mạnh để hoạt động hiệu quả hơn trong tương lai.

Quảng cáo

Theo Tín Nguyễn – Theo Người Đồng hành

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1432.jpg?fit=640%2C480https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1432.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánPVDBa tháng đầu năm 2017, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD – HoSE) báo về kết quả kinh doanh tồi tệ. Doanh thu chỉ đạt 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái trong khi lỗ gần 215 tỷ đồng. Hiệu suất sử dụng các...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...