Như đã đề cập đến trong vài viết trước về các bài học dựa trên kinh nghiệm thực tế của EU trong việc áp dụng IFRS đối với các doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết, Kiểm toán PRO sẽ lần lượt đưa các bài học này nhằm chia sẻ với người đọc cũng như các nhà hoạch định chính sách trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam.

Bài học 1: Lợi ích mang lại của IFRS cao hơn chi phí nhưng ….

Một ngôn ngữ tài chính toàn cầu:

Quảng cáo

Về mặt nhận thức, ai cũng thừa nhận rằng việc có một ngôn ngữ tài chính toàn cầu sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Các doanh nghiệp kinh doanh xuyên biên giới sẽ có được lợi ích trong việc giảm thiểu chi phí chuẩn bị. Việc giao dịch chứng khoán xuyên quốc gia sẽ gia tăng khi các nhà đầu tư nhận thấy họ có thể dễ dàng so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty ở các quốc gia khác nhau. Điều này cũng mang lại tính hiệu quả của thị trường và giảm thiểu chi phí huy động vốn của doanh nghiệp và đương nhiên sẽ giúp cho sự tăng trưởng kinh tế.

Lợi ích:

Sự minh bạch

Báo cáo tài chính cần được minh bạch nhằm giúp cho người đọc có thể hiểu được tình hình hoạt động tài chính và trạng thái tài chính của Công ty.

Việc áp dụng IFRS tại EU mang lại sự minh bạch nói chung đối với báo cáo tài chính của các công ty tại EU tuy nhiên mức độ minh bạch biến động tuỳ thuộc vào từng công ty hoặc từng quốc gia. Điều này không hề ngạc nhiên bởi lẽ hiệu quả và ảnh hưởng của việc áp dụng IFRS tại một quốc gia sẽ ảnh hưởng và phụ thuộc vào việc quốc gia đó có các chuẩn mực tương đồng với IFRS hay không, mức độ liên quan về các thuật ngữ kinh tế của khu vực các doanh nghiệp niêm yết và việc giao thương với các nước lân cận.

Theo đánh giá của ICAEW, việc áp dụng IFRS từ năm 2005 đã mang lại những thay đổi lớn về mức độ minh bạch của báo cáo tài chính cụ thể:

  • Các quốc gia chưa có được chuẩn mực về các công cụ tài chính một cách đầy đủ như IFRS;
  • Kế toán cho các khoản thanh toán bằng cổ phiếu không được trình bày một cách đầy đủ tại hầu hết các thông lệ kế toán được chấp thuận (GAAPs) tại các quốc gia;
  • Việc lập báo cáo chi tiết cho các lĩnh vực kinh doanh không được yêu cầu tại nhiều quốc gia, điều này khiến cho người sử dụng báo cáo tài chính gặp khó khăn khi so sánh ý nghĩa đầy đủ của hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp theo các thời kỳ và các đối thủ cùng ngành;
  • Luật doanh nghiệp và các yêu cầu về pháp lý thường áp dụng những ngăn cấm điều đó khiến cho bản chất của giao dịch không được trình bày trên báo cáo tài chính ví dụ như việc trình bày về các khoản phi vốn hoặc cổ phiếu ưu đãi.
Quảng cáo

Nhìn chung, việc áp dụng IFRS giúp cho người đọc dễ dàng hiểu về trạng thái tài chính và hiệu quả của một công ty, đây là mục tiêu tiên quyết của báo cáo tài chính. Mức độ của việc thực hiện phụ thuộc vào sự tương đồng của những yêu cầu về đo lường và ghi nhận của IFRS. Người sử dụng không cần thiết phải biết quá nhiều GAAP và có thể dễ dàng hơn trong việc hiểu các nguyên tắc kế toán, chính sách và phán đoán được áp dụng trong việc chuẩn bị báo cáo tài chính.

Đón đọc phần tiếp theo: Bài học thứ nhất – Chất lượng kế toán, so sánh, chi phí vốn.

Nguồn: Financial Reporting Faculty – ICAEW – Dịch bởi Kiểm toán PRO.

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/IFRS-2.jpg?fit=350%2C250https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/IFRS-2.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánICAEW,IFRSNhư đã đề cập đến trong vài viết trước về các bài học dựa trên kinh nghiệm thực tế của EU trong việc áp dụng IFRS đối với các doanh nghiệp có chứng khoán niêm yết, Kiểm toán PRO sẽ lần lượt đưa các bài học này nhằm chia...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...