Ngày 12/05/2015, công ty AVF – Công ty Cổ phần Việt An đã bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 10/06/2015 với nguyên nhân chậm công bố báo cáo tài chính được kiểm toán.

http://cafef.vn/doanh-nghiep/co-phieu-avf-chinh-thuc-bi-huy-niem-yet-sau-1-nam-thua-lo-ky-luc-20150513133620489.chn

Nhìn lại báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm trước của AVF, chúng ta nhận thấy một điều rằng đây là năm đầu tiên công ty bị thua lỗ kể từ năm 2011 nhưng mức thua lỗ lại thật khủng khiếp khi họ “ăn” hết toàn bộ vốn chủ sở hữu cũng như các quỹ và lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp khiến cho vốn chủ sở hữu của công ty là âm 367 tỷ đồng.

Quảng cáo

Vấn đề thua lỗ của AVF không chỉ bắt đầu phát sinh từ giữa năm khi báo cáo soát xét của công ty kiểm toán phát hành, khi đó công ty mới chỉ lỗ có 111 tỷ đồng và ý kiến kiểm toán về soát xét chỉ nhấn mạnh về vấn đề Thuế chống phá giá được áp dụng của Mỹ, việc không thực hiện kiểm kê cũng như cung cấp các bằng chứng về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận công nợ và có nhấn mạnh về việc tiếp tục hoạt động của công ty do ảnh hưởng của việc giảm sút doanh thu vì thuế chống phá giá của Mỹ.

Đọc báo cáo tài chính của năm 2013, cũng là công ty kiểm toán khi họ cung cấp một báo cáo hoàn toàn sạch sẽ, không có một ý kiến ngoại trừ ngoài thông tin về việc có phán quyết cuối cùng của Mỹ về áp thuế phá giá.

Xét về bản chất, vậy có vấn đề gì với báo cáo tài chính của AVF cũng như liệu kiểm toán đã làm hết trách nhiệm của mình về công việc của mình.

Về biến động báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính Quý 4 của AVF được công bố với mức lỗ kỷ lục và những biến động kỷ lục trên bảng cân đối kế toán mà trước đó trong báo cáo Quý 3 không hề có đề cập:

+) Hàng tồn kho của doanh nghiệp sụt giảm nhanh chóng: Cuối Quý 3, hàng tồn kho là 512 tỷ đồng và đến cuối Quý 4, con số này là 15,8 tỷ đồng trong khi doanh thu và giá vốn hàng bán của Quý 4 lần lượt là: 8,7 tỷ đồng và 24 tỷ đồng (Giá vốn cao hơn doanh thu); Vậy hàng tồn kho đã đi đâu?

+) Chi phí khác Quý 4 ghi nhận khoản lỗ kỷ lục với lỗ 680 tỷ, liệu đây có phải là sự sụt giảm của hàng tồn kho, hay nói các khác, khi AVF không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà chuyển sang loại bỏ hàng tồn kho ra khỏi báo cáo tài chính (có thể là hàng hoá đã hết hạn sử dụng, không đạt tiêu chuẩn và phải tiêu huỷ).

+) Các khoản phải thu khác, với số dư lên đến gần 870 tỷ trong khi con số này của Quý 3 chỉ là 276 tỷ (tăng gần 600 tỷ). Tuy nhiên các khoản phải thu và các khoản trả trước cho người bán lại sụt giảm đến 550 tỷ. Cần rất nhiều điều cần giải thích chi tiết cho các hạng mục báo cáo này của AVF.

Không có thuyết minh chi tiết nào liên quan đến sự biến động này trong báo cáo tài chính Quý 4 được công bố bởi công ty. Liệu có phải có rất nhiều lý do nào đó mà AVF và Kiểm toán viên chưa thể thống nhất trong việc phát hành báo cáo kiểm toán cho AVF cho năm tài chính 2014?

Vai trò của Kiểm toán viên:

AVF là công ty về chế biến thực phẩm đông lạnh, do vậy việc đánh giá về chất lượng sản phẩm, thời gian lưu trữ kho cũng như phản ứng của khách hàng về chất lượng sản phẩm của công ty là điều chắc chắn sẽ phải được kiểm toán quan tâm. Trong báo cáo tài chính được soát xét 6 tháng năm 2014, kiểm toán đưa ra ý kiến về việc không có tài liệu về kiểm kê, về bảng tính giá thành dở dang và bảng tính giá thành thành phẩm và chỉ đưa ra vấn đề về không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Tuy nhiên, không rõ đơn vị kiểm toán có thực hiện việc đánh giá mức độ ảnh hưởng kết hợp của việc bị kiện chống phá giá đến việc sụt giảm doanh thu cũng như khả năng tiêu thụ hàng tồn kho của AVF trong thời gian sản phẩm còn thời hạn sử dụng hay chưa? Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới việc đánh giá khả năng tiếp tục hoạt động của công ty khi giá trị hàng tồn kho rất lớn tại thời điểm 30/6/2014 (560 tỷ đồng). Tuy nhiên dường như ý kiến của đánh giá soát xét của Kiểm toán viên chỉ dừng lại ở việc có lập dự phòng hay không.

Báo cáo bán niên 2014 không có quá nhiều thuyết minh về những khoản phải thu và đặc biệt là các khoản phải thu khác và với các khoản vay ngắn hạn với tài sản cầm cố là quyền thu hồi nợ từ các chứng từ xuất khẩu. Điều này khiến cho người đọc báo cáo tài chính có thể không hiểu rõ về tình hình thực tế của AVF.

Với việc đưa ra ý kiến nhấn mạnh về việc khả năng tiếp tục hoạt động của AVF do ảnh hưởng của thuế chống phá giá dường như chưa thể hiện rõ bản chất và nguyên nhân dẫn đến việc tiếp tục hoạt động này và điều này đã thể hiện trong báo cáo quý 4 khi doanh thu không bán được và hàng tồn kho phải “vứt” ra khỏi báo cáo tài chính.

Báo cáo năm 2013 có đề cập đến vấn đề áp thuế chống bán phá giá của Mỹ nhưng dường như không đề cập đến khả năng tiếp tục hoạt động của công ty khi mà hàng hoá không thể tiêu thụ được và phải lập dự phòng hoặc xoá hàng tồn kho do kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng. Việc ra báo cáo của kiểm toán cho năm 2013 liệu có ảnh hưởng khi chỉ một năm sau đó, công ty đã âm vốn và nguy cơ bị kiện và phá sản cao.

Về phía các ngân hàng:

Trên báo cáo 6 tháng năm 2014, có lẽ ngân hàng chịu tổn thất nhiều nhất sẽ là VCB, với hơn 500 tỷ cho vay ngắn hạn cầm cố bằng quyền thu hồi nợ, tiếp đó làn ngân hàng phát triển (360 tỷ), Ngân hàng Nông nghiệp (149 tỷ) và BID (100 tỷ) và các ngân hàng khác từ 40 đến 60 tỷ.

Khi các khoản thu bị biến động mạnh trong báo cáo Quý 4 năm 2014, chuyển từ phải thu sang phải phải thu khác và không hiểu của đối tượng nào, liệu khả năng thu hồi của các ngân hàng với AVF liệu có còn? Và việc AVF bị các ngân hàng kiện để thu hồi nợ cũng như yêu cầu phá sản là điều rất có thể xảy ra.

Về cổ đông:

Cổ đông lớn đã “chạy” nhanh hơn các cổ đông nhỏ lẻ khác, Chủ tịch HĐQT đã bán tổng cộng 3 triệu cổ phiếu của mình từ giai đoạn tháng 4/2014 đến tháng 7/2014 với mức giá bình quân là từ 4.5 đến 6 ngàn đồng một cổ phiếu (giá hôm nay là 1 ngàn đồng/cổ phiếu).

Cổ đông Far East Ventures LLC cũng đã cho ra đi 2,4 triệu cổ của mình với giá khoản 4,5 ngàn đồng/cổ phiếu và rất hời so với thời điểm hiện tại.

Quảng cáo

Vậy cổ đông nhỏ lẻ họ sẽ có gì, và ai là người bị thiệt hại.

Với việc không minh bạch báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán không có đầy đủ thông tin (báo cáo soát xét) liệu các cổ đông giao dịch trên sàn có biết được các thông tin về hoạt động kinh doanh của AVF đó để có thể đưa ra quyết định sáng suốt hay không? Liệu có ai đó bị thiệt hại và tiến hành kiện kiểm toán như ở Mỹ không? Có thể không có, nhưng các ngân hàng và cổ đông nhỏ lẻ sẽ là người nếm vị đắng đầu tiên.

Chờ các thông tin sau của AVF.

Facebook Comments
Advertisements
Hai Le QuangKiểm toánTài chínhNgày 12/05/2015, công ty AVF - Công ty Cổ phần Việt An đã bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 10/06/2015 với nguyên nhân chậm công bố báo cáo tài chính được kiểm toán. http://cafef.vn/doanh-nghiep/co-phieu-avf-chinh-thuc-bi-huy-niem-yet-sau-1-nam-thua-lo-ky-luc-20150513133620489.chn Nhìn lại báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm trước của AVF,...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...