Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán và kế toán 2016, các sỹ tử cần ôn tập và chuẩn bị thật kỹ.

Quảng cáo

Tài liệu ôn tập 7 môn thi trong file đính kèm: On_thi_hanh_nghe_kiemtoanpro

1 – Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
2 – Thuế và quản lý thuế nâng cao
3 – Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
4 – Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
5 – Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
6 – Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
7 – Ngoại ngữ

Quảng cáo

Chúc các bạn may mắn.

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-p1a285vrbq6ie1ik4qj21eei19vd6.jpg?fit=512%2C512https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/cropped-p1a285vrbq6ie1ik4qj21eei19vd6.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánKiểm toánChuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán và kế toán 2016, các sỹ tử cần ôn tập và chuẩn bị thật kỹ. Tài liệu ôn tập 7 môn thi trong file đính kèm: On_thi_hanh_nghe_kiemtoanpro 1 - Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp 2 - Thuế...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...