Cả năm 2016, doanh thu thuần C32 đạt hơn 520 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 4% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra, lãi ròng C32 vẫn vượt 23%.
CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 (mã C32-HOSE) vừa công bố BCTC quý IV/2016 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu C32 quý 4 đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ năm 2015, trong đó doanh thu từ mảng kinh doanh chính (kinh doanh đá) giảm gần 16% do thị trường tiêu thụ cuối tháng 11 và 12 sụt giảm. Doanh thu từ xây dựng giảm gần 34% do ít công trình và công trình cũ khi quyết toán bị giảm trừ khối lượng phần bù giá. Riêng mảng sản xuất cấu kiện bê tông tăng gần 15% so với quý 4/2015.

Quảng cáo

Doanh thu giảm đã làm cho lãi gộp C32 trong kỳ giảm gần 33% so với cùng kỳ, từ đó mà lãi ròng Công ty chỉ còn hơn 22 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%.

Quảng cáo

Cả năm 2016, doanh thu thuần C32 đạt hơn 520 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 4% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra, lãi ròng C32 vẫn vượt 23%.

Theo Phương Châu/ Vietstock

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/04/bao-cao-tai-chinh-1459501896785.jpg?fit=660%2C440https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/04/bao-cao-tai-chinh-1459501896785.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánC32Cả năm 2016, doanh thu thuần C32 đạt hơn 520 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 4% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với kế hoạch đề ra, lãi ròng C32 vẫn vượt 23%. CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 (mã...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...