Quảng cáo

Thông tư 06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành theo hướng kiểm soát tín dụng bất động sản với một lộ trình dài hạn và “nhẹ nhàng” hơn so với dự thảo công bố trước đó kỳ vọng sẽ giữ nhịp cho thị trường bất động sản và nhóm cổ phiếu ngành này.

Để tìm hiểu sự khác biệt giữa TT06 và TT36, bạn có thể nghiên cứu trong file đính kèm.

So sanh TT06 và TT36

Quảng cáo

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/05_UOLO.jpg?fit=660%2C377https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/05_UOLO.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánKiểm toánKinh doanhTài chínhthông tư 06,Thông tư 36Thông tư 06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành theo hướng kiểm soát tín dụng bất động sản với một lộ trình dài hạn và “nhẹ nhàng” hơn so với dự thảo công bố trước đó...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...