Advertisements
Kiểm toán

Thủy sản Hùng Vương (HVG) lỗ thêm 642 tỷ đồng sau kiểm toán năm tài chính 2016-2017; Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

Sau kiểm toán Thủy sản Hùng Vương ghi nhận lỗ 705 tỷ đồng sau thuế, tổng lỗ lũy kế đến 30/9/2017 gần 424 tỷ đồng. CTCP Thủy sản Hùng Vương…
Xem tiếp
loading...