(NDH) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – HOSE) thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, Công ty CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa là 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.350 tỷ đồng Việt Nam).

Ngày 24/11/2016, Công ty CII và nhà đầu tư thứ nhất là KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”)) đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 USD, với giá chào bán bằng mệnh giá. Lãi trái phiếu là 1%/năm với thời hạn 5 năm.

Giá chuyển đổi 38.500 đồng/CP (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016). Tỷ giá được áp dụng để tính cho việc chuyển đổi là trung bình của giá mua và giá bán USD do NHTMCP Công Thương Việt Nam công bố ngày 23/11/2016.

Quảng cáo

Bắt đầu từ năm thứ 3, CII được quyền yêu cầu mua lại không quá 50% số lượng trái phiếu đã phát hành. Lúc này, trái chủ phải là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá 38.500 đồng/CP hoặc bán lại trái phiếu cho CII theo giá gốc và được hưởng lãi suất 4,5%/năm.

Bắt đầu từ năm thứ 3 cho đến 9 tháng trước ngày đáo hạn, Trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu đã phát hành. Lúc này trái chủ được hưởng lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, nếu trái phiếu được để đến ngày đáo hạn thì trái chủ chỉ được hưởng lãi suất 1%/năm.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm 5 năm. Giá chuyển đổi từ năm thứu 6 trở đi sẽ tăng 10% so với năm trước đó.

Quảng cáo

HĐQT của CII nhận định với tiêu chí phát hành như trên sẽ giúp CII huy động được nguồn tài chính lớn và lãi suất rất thấp; giảm nguy ơ bị pha loãng; có thể mang lại thăng dư cho cổ đông hiện hữu với ố tiền lên tới 493 tỷ đồng…

Tại Hàn Quốc, RAM là quỹ đi tiên phong trong việc đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường Mỹ, Nhật, Hong Kong, Châu Âu.. .Với tiêu chí đầu tư vào những công ty có nền tàng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đến nay RAM đã đầu tư vào hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Sự kiện RAM đầu tư vào CII đánh dấu việc lần đầu tiên quỹ đầu tư Hàn Quốc này tham gia vào thị trường trái phiếu chuyển đổi Việt Nam.

Bình An – NDH

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROTài chínhCII(NDH) Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - HOSE) thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi. Nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, Công ty CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...