Trước đó, báo cáo kiểm toán của CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (HOSE: KSA) cũng không hợp lệ với lí do tương tự.
Ủy ban chứng khoán thông báo công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK bị đình chỉ tư cách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 11/10/2016 của UBCK, nhưng vẫn ký và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty CP Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF là không tuân thủ quy định.

Quảng cáo

UBCK đề nghị công ty công bố thông tin việc BCTC năm 2016 của KLF được kiểm toán bởi TDK là không hợp lệ và BCTC phải được kiểm toán lại bởi một tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thay thế BCTC đã được kiểm toán bởi công ty NHNN Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK.

Trước đó, báo cáo kiểm toán của CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (HOSE: KSA) cũng không hợp lệ với lí do tương tự.

Quảng cáo

SSC

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánKLFTrước đó, báo cáo kiểm toán của CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (HOSE: KSA) cũng không hợp lệ với lí do tương tự. Ủy ban chứng khoán thông báo công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK bị đình chỉ tư cách tổ chức...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...