Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – Đạm Phú Mỹ (Mã CK: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của Đạm Phú Mỹ đạt 1.678 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ chiếm 1.300 tỷ đồng, tương ứng 77% doanh thu, cao hơn mức 65% trong quý 4/2015 khiến lãi gộp Đạm Phú Mỹ giảm mạnh 54% xuống 378 tỷ đồng.

Các chi phí phát sinh trong kỳ như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều được tiết giảm đáng kể. Trong đó, chi phí quản lý giảm mạnh 57% xuống 97,7 tỷ đồng chủ yếu do giảm chi phí dịch vụ mua ngoài.

Quảng cáo

Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế quý 4 của Đạm Phú Mỹ vẫn khá thấp với 142,8 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2015.

Lũy kế cả năm 2016, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 7.925 tỷ đồng – giảm 19%; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.152 tỷ đồng – giảm 24% so với năm 2015. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2016 của Đạm Phú Mỹ đạt 2.554 đồng.

Quảng cáo

Được biết, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi ròng 1.228 tỷ đồng trong năm 2016 nhưng mới đây đã điều chỉnh xuống còn 1.140 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện được, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch điều chỉnh 12 tỷ đồng lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản Đạm Phú Mỹ đạt 9.569 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền và tương đương chiếm gần 4.100 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho của công ty hiện có giá trị 923 tỷ đồng, giảm hơn 440 tỷ đồng so với đầu năm.

Hoàng Anh – Theo Trí thức trẻ

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/image036-12-1485231514294.jpg?fit=660%2C380https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/image036-12-1485231514294.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánDPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – Đạm Phú Mỹ (Mã CK: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016. Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của Đạm Phú Mỹ đạt 1.678 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...