Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật (UPCoM: VNH), cổ đông đã không thông qua BCTC 2016 do Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện.
Lý do vì các số liệu báo cáo đã bị lập giả, lập khống để đối trừ nợ giữa VNH với Công ty đồ hộp Tấn Phát và các đơn vị liên quan.

Được biết, theo BCTC 2016 đã kiểm toán của VNH, Công ty bị lỗ gần 24 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên mức 74 tỷ đồng.

Về kết quả tra soát tài chính thời kỳ 2010-2016 do Công ty TNHH Kiểm toán PFK Việt Nam thực hiện, xét các số liệu, chứng từ thì VNH đã bị Công ty đồ hộp Tấn Phát, ông Nguyễn Văn Nhựt – nguyên Chủ tịch HĐQT VNH và bà Trần Thị Thúy (vợ ông Nhựt) đã lập giả các chứng từ, hợp đồng khống chiếm đoạt của VNH 155 tỷ đồng.

Quảng cáo

Theo đó, vào năm 2010 Công ty TNHH Đồ hộp Phú Nhật (nay đổi tên thành CTCP Đồ hộp Tấn Phát) đã nhận ứng vốn và chiếm đoạt của VNH 65 tỷ đồng được thể hiện trên sổ sách các chứng từ nhận tiền. CTCP Đồ hộp Tấn Phát lập giả 24 phiếu thu nộp tiền, mỗi phiếu thu trị giả 1 tỷ đồng do ông Nguyễn Văn Triển (con ông Nhựt – là Giám đốc CTCP Đồ hộp Tấn Phát) là người nộp tiền và bà Trần Thị Thúy ký nhận tiền. Thực tế không có số tiền 24 tỷ đồng nhập vào quỹ VNH. Số tiền còn lại 41 tỷ đồng không có tài liệu chứng minh CTCP Đồ hộp Tấn Phát hoàn trả lại cho VNH.

Năm 2014, CTCP Đồ hộp Tấn Phát đã lợi dụng hợp thức các chứng từ kế toán của VNH để khấu trừ nợ và chiếm đoạt 2 xe ô tô của VNH. Từ năm 2013-2016, VNH và CTCP Đồ hộp Tấn Phát đã lập giả các chứng từ để thể hiện VNH phải trả phí gia công, phí lưu kho để CTCP Đồ hộp Tấn Phát rút số tiền 14 tỷ đồng từ VNH.

Tổng cộng, CTCP Đồ hộp Tấn Phát đã chiếm đoạt 79 tỷ đồng và 2 xe ô tô của VNH.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm quy định, bán tài sản thanh lý thông qua hình thức bán 7 tàu đánh cá trị giá 1.9 tỷ đồng để chiếm đoạt 1.86 tỷ đồng. Ông Nhựt và bà Thúy còn bán tài sản góp vốn gồm nhà đất trị giá 19 tỷ đồng, tự ý định giá tài sản 13.3 tỷ để chiếm đoạt 5.7 tỷ đồng.

Năm 2014, VNH đã nhập khống 319 tấn cá để rút số tiền 20.5 tỷ, lập khống hàng tồn kho báo lỗ 35 tỷ đồng. Năm 2016 VNH nhập số hàng đã bị hư hỏng hợp thức bằng việc xuất khẩu ra nước ngoài để hợp thức báo lỗ 13 tỷ đồng.

Tổng số tiền ông Nhựt và bà Thúy phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 76 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ VNH đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT kiến nghị UBCKNN lập đoàn thanh tra kiểm tra các BCTC từ 2010-2016 để làm rõ các hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc cũ vì có dấu hiệu tham ô, chiếm đoạt tài sản của VNH để thu hồi tổng số tiền bị chiếm đoạt 155 tỷ và 2 xe ô tô.

Quảng cáo

Về kế hoạch trong năm 2017, VNH sẽ hợp tác toàn diện với CTCP Ntaco (UPCoM: ATA) để chế biến xuất khẩu các sản phẩm về cá, tôm đông lạnh. VNH đặt mục tiêu doanh thu thuần 200 tỷ và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc đổi tên CTCP Thủy hải sản Việt Nhật thành CTCP Đầu tư Việt Nhật. Cổ đông cũng chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT được sở hữu đến 51% vốn thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai./.

Theo Anh Đức – Vietstock.vn

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1465.jpg?fit=1024%2C740https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1465.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKiểm toánKiểm toán,lập khống báo cáo,VNHTheo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Thủy Hải Sản Việt Nhật (UPCoM: VNH), cổ đông đã không thông qua BCTC 2016 do Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện. Lý do vì các số liệu báo cáo đã bị lập giả, lập khống để đối trừ nợ...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...