Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).

Theo đó, UBCKNN đã đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày 7/11/2017 đến hết ngày 31/12/2017 đối với kiểm toán viên Nguyễn Ngọc Tỉnh (chứng chỉ kiểm toán số 0132/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0132-2013-016-1) và kiểm toán viên Nguyễn Thị Gấm (chứng chỉ kiểm toán viên số 1082/KTV, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1082-2013-016-1). Quyết định này căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Tỉnh hiện là Tổng giám đốc của CPA Hà Nội. Đây có thể xem là trường hợp “hi hữu” trên thị trường, bởi việc đình chỉ áp dụng cho một kiểm toán viên là tổng giám đốc của công ty kiểm toán. CPA Hà Nội thành lập năm 1999, hiện có trụ sở chính tại số 3, ngõ 1295 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Quảng cáo

Quảng cáo

Như vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, UBCKNN đã ra quyết định đình chỉ 4 kiểm toán viên của CPA Hà Nội, trong đó bao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tỉnh.

Trước đó, ngày 6/6/2017, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội kể từ ngày 6/6/2017 đến hết ngày 31/12/2017. Cụ thể, hai kiểm toán viên của CPA Hà Nội bị đình chỉ là: Kiểm toán viên Trần Văn Dũng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2006-2013-016-1) và kiểm toán viên Bùi Quang Hợp (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1796-2013-016-1)./.

Theo Duy Thái – Thoibaotaichinhvietnam

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánCPA Hà Nội,Đình chỉ Kiểm toán viênỦy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...