VACPA đã phát hành ebook 1.7 về các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế tại Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra có các phiên bản tiếng Anh của các văn bản chính.

Cách tra cứu các văn bản pháp luật nhanh nhất và giúp cho người thi chứng chỉ Kế toán và Kiểm toán hành nghề tại Việt Nam đợt tới thêm thuận tiện.

Quảng cáo

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan đang có hiệu lực. Ebook 1.7 gồm 03 phần:

Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)
Phần này gồm các văn bản đang có hiệu lực trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
 • B. Kế toán
 • C. Kiểm toán
 • D. Thuế
 • E. Chứng khoán
 • F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
 • G. Kinh doanh bảo hiểm
 • H. Chi phí, tài chính
 • I. Các quy định khác

Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành
Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như :

 • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa
 • Chương trình kiểm toán mẫu kèm theo tài liệu hướng dẫn áp dụng cho dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại
 • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó

Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh
Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh do Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này. VACPA cũng khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết, cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC và các tổ chức nghề nghiệp khác,…;

Về các cập nhật, bổ sung: Ebook 1.7 có nhiều bổ sung, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tế, bao gồm:

 • Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật về chiến lược kế toán, kiểm toán; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Chứng khoán và kinh doanh bảo hiểm; Các văn bản hợp nhất về thuế; Các văn bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tiền gửi; Các văn bản liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan hành chính;…
 • Cập nhật và phân loại các văn bản pháp luật theo từng lĩnh vực, đặc biệt là các văn bản liên quan đến các đơn vị có lợi ích công chúng theo 03 loại: chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Phần văn bản về kế toán đã cập nhật chi tiết theo từng lĩnh vực đặc thù, bao gồm: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ mở, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm tiền gửi, công ty xổ số kiến thiết, cơ sở ngoài công lập, hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; Chế độ kế toán thuộc lĩnh vực chứng khoán như công ty chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán; Chế độ kế toán ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư; Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các lĩnh vực đặc thù như chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, chế độ kế toán bảo hiểm xã hội Việt Nam, chế độ kế toán dự trữ quốc gia, chế độ kế toán áp dụng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ, chế độ kế toán áp dụng cho quỹ vì người nghèo;…
 • Các văn bản liên quan đến dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành sẽ được cập nhật và tách thành Ebook riêng để hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.
Quảng cáo

Phiên bản Ebook 1.7 có sự tham gia chia sẻ thông tin của ICAEW với các thông tin nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh tại phần thứ hai.

Link tải: VACPA.Ebook 1.7 tại đây!

Nguồn: VACPA

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/ebook-1.7.jpg?fit=816%2C604https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/ebook-1.7.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánKiểm toánICAEW,kế toán,Kiểm toán,VACPAVACPA đã phát hành ebook 1.7 về các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế tại Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế. Ngoài ra có các phiên bản tiếng Anh của các văn bản chính. Cách tra cứu các văn bản pháp luật...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...