Hạ tầng FCC được thành lập với 3 cổ đông gồm CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) chiếm 35%, FCN nắm 40% vốn và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) nắm 25% vốn.

CTCP FECON (mã chứng khoán FCN) vừa thông báo nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Đầu tư Hạ tầng FCC.

Theo đó, HĐQT của công ty đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP đầu tư hạ tầng FCC thuộc quyền sở hữu của CTCP FECON với giá chuyển nhượng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2017. HĐQT ủy quyền cho TGĐ tổ chức triển khai các công việc có liên quan bao gồm nhưng không hạn chế ở quyết định giá bán cổ phần, đàm phán, ký và thực hiện hợp đồng…

Quảng cáo

Được biết, Hạ tầng FCC được thành lập năm 2014 với 3 cổ đông gồm CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) chiếm 35%, FCN nắm 40% vốn và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) nắm 25% vốn.

Quảng cáo

Dự án mà FCC tham gia chính là dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường trên quốc lộ 1 (tỉnh Hà Nam) theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao BOT.

Tiến Phương – Theo Trí Thức Trẻ

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKinh doanhCienco1,CTD,FCNHạ tầng FCC được thành lập với 3 cổ đông gồm CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) chiếm 35%, FCN nắm 40% vốn và Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 (CIENCO1) nắm 25% vốn. CTCP FECON (mã chứng khoán FCN) vừa thông báo nghị quyết của HĐQT về...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...