(NDH) GAS cho biết sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ trong thời gian tới.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (Mã: GAS) vừa công bố kết luận thanh tra thuế thời kỳ năm 2016.

Theo đó, trong quá trình GAS thực hiện còn phát sinh một số nghiệp vụ chưa đúng dẫn đến phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Tổng số tiền truy thu thuế phải nộp phát sinh thêm và các khoản xử lý hành chính theo quy định do chậm nộp gần 106 tỷ đồng.

Với phần truy thu thuế, do có sự khác nhau trong cách hiểu các quy định về pháp luật thuế cũng như quan điểm về ghi nhận doanh thu, chi phí và thời điểm áp dụng thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thanh tra đã tính toán lại và tăng số thuế phải nộp hơn 82,6 tỷ đồng. Số tiền này bao gồm kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 1,4 tỷ đồng; tính thiếu thuế nhà thầu nước ngoài gần 345 triệu đồng; thiếu thuế thu nhập cá nhân hơn 510 triệu đồng và gần 80,4 tỷ đồng tính thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quảng cáo

Đối với phần xử lý vi phạm hành chính về thuế, tính từ số tiền thu thuế phải nộp tăng thêm, số tiền phạt hành chính và lãi chậm nộp hơn 23,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, GAS cho biết sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ.

Mới đây, GAS công bố ước đạt 62.562 tỷ đồng doanh thu năm 2017, vượt 21% kế hoạch năm và 9.750 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 55% kế hoạch cả năm 2017. Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu đạt 20%.

Quảng cáo

Ngoài ra công ty cũng đã đăng ký bán toàn bộ 601.930 cổ phiếu quỹ trong thời gian từ 5/1 đến 3/2.

Khổng Chiêm – NDH

Link bài gốc

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKế toánGAS,Phạt thuế,Truy thu thuế(NDH) GAS cho biết sẽ tiến hành rà soát lại các văn bản, chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành để đảm bảo việc hạch toán, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng chế độ trong thời gian tới. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã: GAS)...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...