Tổng công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) vừa triển khai những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu 54,751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,085 tỷ đồng và cổ tức 30%. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô là 60 USD/thùng.
Kế hoạch này GAS đặt ra thấp hơn so với thực hiện được trong năm 2015, giảm lần lượt là gần 15% về doanh thu và 17% về lợi nhuận (doanh thu 2015 là 64,290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8,534 tỷ đồng).

Chỉ tiêu 2016 của GAS  

Về công tác kinh doanh và dịch vụ dầu khí, GAS xây dựng kế hoạch huy động khí từng tháng, quý từ các mỏ một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khí năm 2016; triển khai các giải pháp ứng phó suy giảm khí ở các mỏ/lô sau thời gian khai thác. Huy động sản lượng khí từ các nguồn, mỏ/lô có chi phí đầu vào thấp hơn nhằm giảm thiểu lỗ trong kinh doanh. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí hiện có; đẩy mạnh tiến trình đàm phán và ký phụ lục bổ sung các hợp đồng bán khí với khách hàng trên cơ sở giá khí thị trường theo quy định của Chính phủ; tìm kiếm/mở rộng các hợp đồng/khách hàng tiêu thụ sản phẩm khí ở cả 3 miền.

Quảng cáo

Đối với đơn vị kinh doanh LPG, GAS đã xúc tiến xây dựng phương án mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần. GAS và các đơn vị thành viên tăng cường công tác dự báo, cân đối nguồn hàng, đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời; sử dụng linh hoạt, khai thác tối đa công suất của các kho chứa hiện hữu; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trong năm, Chiến lược Kinh doanh bán lẻ cho giai đoạn 2016-2020 nhằm chiếm lĩnh và chi phối thị trường. Mục tiêu đề ra là tập trung phát triển các kênh phân phối, đặc biệt là bán dân dụng để gia tăng hiệu quả, phấn đấu cùng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG cả nước, góp phần bình ổn giá cho thị trường trong nước.

Các đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG cũng xây dựng phương án và cơ chế điều chỉnh giá khí bán cho các hộ công nghiệp, CNG linh hoạt và phù hợp với sự thay đổi của giá dầu theo nguyên tắc cạnh tranh được với các nhiên liệu LPG, FO/DO và truyền thống khác tùy theo nhu cầu sử dụng của từng hộ tiêu thụ; đảm bảo giữ và có thể mở rộng thêm lượng khách hàng và duy trì ổn định hoạt động SXKD của đơn vị.

Quảng cáo

Đối với các đơn vị sản xuất và bọc ống thép, nhiệm vụ đề ra là tích cực hợp tác, giới thiệu, tiếp thị, quảng bá về các sản phẩm ống thép, bọc ống đến khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, trong và ngoài nước để gia tăng sản lượng sản xuất và bọc ống thép, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các lĩnh vực này; bám sát thông tin dự án Lô B, NCS2 – giai đoạn 2 để tham gia cung cấp ống và bọc ống cho dự án.

Trong lĩnh vực dịch vụ khí (vận chuyển, phân phối, tàng trữ sản phẩm khí; bọc và sản xuất ống; sản xuất bình khí; xây lắp khí…), GAS đã yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị ngay các giải pháp ứng phó với nhu cầu dịch vụ cũng như giá dịch vụ biến đổi để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh…/.

Theo: Vietstock.vn

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKế toánCNG,GASTổng công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) vừa triển khai những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu 54,751 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,085 tỷ đồng và cổ tức 30%. Kế hoạch này được xây dựng...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...