CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 553 tỷ đồng.

Cụ thể:

  • Ngành chăn nuôi bò thịt: Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng.
  • Ngành trồng trọt:

Cao su: Trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.

Cây ăn quả: Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác.

Quảng cáo

Chanh dây: dự kiến năm 2017 thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.

Thanh Long: dự kiến năm 2017 thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng.

Chuối: dự kiến năm 2017 thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.

Ngành bất động sản tại Myanmar: Trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê; phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. Dự kiến góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 607 tỷ đồng.

  • Các ngành khác: bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, ây dựng, doanh thu án hàng hóa và doanh thu án căn hộ khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 158 tỷ đồng.


HAGL cũng cho biết trong năm 2017, Công ty sẽ xây dựng giai đoạn 2 của dựa án tại Myanmar một cách linh hoạt, phù hợp với nguồn tiền thu từ giai đoạn 1 và khả năng huy động vốn tài trợ cho giai đoạn 2. Các phương án huy động vốn có thể là tín dụng tài trợ dự án hoặc vốn góp mua cổ phần từ các đối tác chiến lược.

Tập đoàn này đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án thủy điện Nậm Kông 2 và tìm kiếm đối tác để thanh lý các dự án thủy điện Nậm Kông 3 tại Lào.

Quảng cáo

Cùng với HAGL thì công ty con là HAGL Agrico cũng thông báo kế hoạch năm 2017 với doanh thu thuần là 4.791 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 1.509 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 461 tỷ đồng.

Cả 2 doanh nghiệp đều dự kiến không chia cổ tức năm 2017.

Mai Linh – Theo Trí Thức Trẻ

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1860.jpg?fit=480%2C402https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1860.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKinh doanhChanh dây,Chuối,HAG,HNG,Thanh longCTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2017. Theo đó, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 6.335 tỷ đồng và 2.185 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...