KDC đã công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho Quý 4/2015 và với việc giải trình về sự biến động chủ yếu trong việc đã thoái vốn đầu tư vào công ty con trong mảng bánh kẹo khiến cho doanh thu và lợi nhuận trước thuế sụt giảm.

Tuy nhiên, với báo cáo Quý 4 của công ty mẹ thì có nhiều điều cần cân nhắc.

1. Quan hệ với công ty con:

Chúng ta có thể dễ dàng thấy được hầu hết doanh thu của KDC trong Quý 4 – báo cáo riêng là giữa KDC và công ty con TNHH MTV Thực phẩm Kido và điều này cho thấy răng, hầu hết các loại chi phí liên quan đến giá vốn và bán hàng đều phục vụ hầu như cho công ty Thực phẩm KIDO này.

Quảng cáo

Doanh thu bán hàng trong quý 4 là 229 tỷ đồng và hàng hoá trả lại 1 tỷ đồng khiến cho donar thu thuần chỉ còn 228 tỷ đồng. Hầu hết các doanh thu này bán cho Thực phẩm Kido. Phía chi phí có giá vốn hàng bán 195 tỷ đồng khiến cho công ty có được lợi nhuận là 33 tỷ đồng.

Điều đáng lưu ý là khi hầu hết các hàng hoá được bán cho công ty con thì KDC vẫn tồn tại chi phí bán hàng với tổng số tiền là 79 tỷ đồng, điều đáng ngạc nhiên khi KDC bán hàng cho công ty con vẫn phải chịu chi phí bán hàng.

Điều này khiến cho việc giao thương với Thực phẩm KIDO lỗ mất 46 tỷ đồng.

Liệu sự khác biệt này có liên quan đến việc mức thuế xuất thu nhập doanh nghiệp của 2 công ty mẹ và con là khác nhau? Và đây là cách để KDC hứng bớt chi phí cho công ty con?

2. Dấu hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Báo cáo KDC không có thuyết minh về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Quý 4 lại ghi nhận âm thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền là 58 tỷ đồng. Đây là con số ảnh hưởng rất lớn đến kết quả lợi nhuận của KDC trong Quý 4, gần như tương đương với 50% lợi nhuận sau thuế của KDC trên báo cáo hợp nhất.

Quảng cáo

Tuy nhiên ngay tại báo cáo của công ty mẹ hoặc báo cáo hợp nhất cũng không hề có thuyết mình điều này và trong thư giải trình của KDC về báo cáo Quỹ 4 cũng đề cập rất chung chung.

3. Có nhiều khoản khác rất lớn:

Trong báo cáo KDC riêng và hợp nhất, chúng ta thấy có rất nhiều khoản “khác” với con số không hề nhỏ, không rõ đó là nhiều khoản rất nhỏ, hay KDC chưa muốn công bố? Liệu báo cáo kiểm toán của KDC có thuyết minh chi tiết các khoản khác này hay không?

Kết luận:

Mặc dù vậy, có thể thấy rằng dường như các vấn đề này cần phải xem xét nhưng chắc chắn mang lại lợi ích cho cổ đông khi mà lợi nhuận được tăng cao so với dự kiến.

 

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKế toánKDCKDC đã công bố báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho Quý 4/2015 và với việc giải trình về sự biến động chủ yếu trong việc đã thoái vốn đầu tư vào công ty con trong mảng bánh kẹo khiến cho doanh thu...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...