Trong quý 1/2017, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB) báo lỗ hợp nhất hơn 31 tỷ đồng.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ của Ngân hàng đạt 310 tỷ đồng, giảm 36% so với quý 1/2016. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư của MaritimeBank cũng giảm mạnh 72% xuống 53 tỷ đồng.

Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ có bước tăng trưởng hơn 60% lên 27 tỷ đồng. Hoạt động khác cũng mang về hơn 39 tỷ đồng, tăng gần 1.5 lần.

Chi phí hoạt động của Ngân hàng trong kỳ tăng đáng kể 14% lên mức 435 tỷ đồng.

Quảng cáo

MaritimeBank đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước chi phí dự phòng) 34 tỷ đồng, giảm mạnh 90% so với quý 1/2016.Tuy chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng trong quý 1/2017 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số 65 tỷ đồng đã khiến MaritimeBank báo lỗ hơn 31 tỷ đồng (quý 1/2016 lãi sau thuế 131 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 1/2017, tổng tài sản của MaritimeBank tăng hơn 5% lên 97,661 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tại Ngân hàng tăng nhẹ 0.2% so với đầu năm lên mức 57,719 tỷ đồng. Ngược lại, cho vay khách hàng đạt 33,263 tỷ đồng, giảm 5.3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản/cơ sở hạ tầng chiếm 35.4%, ngành xây dựng chiếm 8%…

Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng từ 2.36% lên 2.75% (trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm 2.25%, tương đương 750 tỷ đồng).

Quảng cáo

Khoản mục chứng khoán đầu tư của Ngân hàng vượt cho vay khách hàng với 40,000 tỷ đồng (dự phòng gần 920 tỷ đồng). Trong đó, mệnh giá trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành là 8,873 tỷ đồng (dự phòng 837 tỷ đồng). Ngân hàng đầu tư vào trái phiếu Chính phủ 20,473 tỷ, tăng 52% so với đầu năm.

Về chứng khoán vốn, MaritimeBank đầu tư 1,150 tỷ đồng (9.79% vốn) vào Ngân hàng Quân đội (HOSE:MBB), 469 tỷ đồng (3.99%) vào Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), 389 tỷ đồng (3.31%) vào Ngân hàng TMCP Xăng dầuPetrolimex(PGBank)… ./.

Theo Anh Đức – Vietstock

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROTài chínhLỗ Quý 1,MSB,Nợ xấuTrong quý 1/2017, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB) báo lỗ hợp nhất hơn 31 tỷ đồng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ của Ngân hàng đạt 310 tỷ đồng, giảm 36% so với quý 1/2016. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...