Báo cáo kiểm toán của MHC có khoản chênh lệch lợi nhuận lớn với báo cáo chưa kiểm toán ở khoản mục doanh thu tài chính do MHC thực hiện việc thoái vốn khoản đầu tư của họ tại HAH vào cuối năm 2015.

Theo lý giải của MHC, chênh lệch này xảy ra do cách hiểu khác nhau về các quy định trong Thông tư 202 liên quan đến việc xác định giá vốn của khoản đầu tư vào HAH.

Theo cách hiểu của MHC, giá trị còn lại của khoản đầu tư được tính dựa trên Quy định tại điều 63 TT202 để lập báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2015 và sử dụng phương pháp bình quân gia quyền của giá gốc các lần mua từ năm 2009. Theo phương pháp này, giá vốn của phần cổ phiếu còn lại chưa bán hết của MHC tại 31/12/2015 là 35,8 tỷ.

Quảng cáo

Trước khi chuyển khoản đầu tư từ HAH sang chứng khoán để bán, MHC đã thực hiện việc xác định giá trị của khoản đầu tư này theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được xác định giá trị là 145,3 tỷ đồng. Điều này khiến cho khoản chênh lệch của 145,3 tỷ và 35,8 tỷ đồng được MHC ghi nhận vào giá vốn của khoản thoái vốn được trong năm 2015, tương ứng với chi phí là 109,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo quan điểm của kiểm toán, họ sử dụng nguyên tắc được quy định trong đoạn 11.a của Chuẩn mực kế toán số 7 của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam khi đó quy định “Nhà đầu tư phải ngừng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi: a) không còn ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết nhưng vẫn còn nắm giữ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư … trong trường hợp này, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư từ thời điểm trên được coi là giá gốc.

Quảng cáo

Với theo quy định của Chuẩn mực như trên, thời điểm chuyển sang công ty liên kết được coi là thời điểm bắt đầu và giá vốn của khoản đẩu tư được bán chỉ là 50% của 145,3 tỷ mà thôi. Điều này khiến cho việc lợi nhuận của khoản bán cổ phiếu HAH của MHC được tăng lên 36,8 tỷ đồng.

Giá vốn còn lại của 3,2 triệu cổ phiếu HAH tại ngày 31/12/2015 của MHC sẽ là 72,6 tỷ đồng tương ứng với giá bình quân là 22.700/cổ phiếu. So với mức giá hiện tại là 43.400/cổ phiếu, chắc chắn quý 1 MHC sẽ tiếp tục ghi nhận khoản lợi nhuận khoảng 60 tỷ trong quý 1 năm 2016 nếu bán hết.

Tuy nhiên, điều băn khoăn ở đây là sự khác biệt giữa Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán sẽ luôn mang lại cho người đọc báo cáo sẽ bị ảnh hưởng và không rõ doanh nghiệp cần làm theo Thông tư hay làm theo Chuẩn mực. Mặc dù đã có sửa đổi thông tư 200 nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều điểm bất đồng giữa chuẩn mực và thông tư. Hy vọng sẽ có nhiều sự thay đổi để thông tư đi liền với chuẩn mực.

Facebook Comments
Advertisements
https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/mhc-tang-them-tren-35-ty-loi-nhuan-sau-thue-sau-kiem-toan.PNG.jpeg?fit=640%2C330https://i1.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/mhc-tang-them-tren-35-ty-loi-nhuan-sau-thue-sau-kiem-toan.PNG.jpeg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánKiểm toánHAH,MHC,TT202,VAS 7Báo cáo kiểm toán của MHC có khoản chênh lệch lợi nhuận lớn với báo cáo chưa kiểm toán ở khoản mục doanh thu tài chính do MHC thực hiện việc thoái vốn khoản đầu tư của họ tại HAH vào cuối năm 2015. Theo lý giải của MHC, chênh...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...