Dường như báo cáo của MWG cho tháng 6 có vẻ không ổn lắm nhỉ. Các chỉ số nhìn rất kỳ lạ. So sánh với TAG trong 6 tháng thì đây là sự khác biệt giữa việc 2 tư tưởng kinh doanh khác nhau.

TAG là phát triển phía bắc và các đại siêu thị điện máy có bán kèm di động.

Quảng cáo

MWG là phát triển tách biệt siêu thị điện máy cỡ vừa và cửa hàng điện thoại di động.

Quảng cáo

Có nhiều chỉ số khá hay để so sánh.

Screen Shot 2016-08-02 at 16.10.59

Kiểm toán PRO

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-08-02-at-16.10.59.png?fit=1024%2C456https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/Screen-Shot-2016-08-02-at-16.10.59.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROKinh doanhTAGDường như báo cáo của MWG cho tháng 6 có vẻ không ổn lắm nhỉ. Các chỉ số nhìn rất kỳ lạ. So sánh với TAG trong 6 tháng thì đây là sự khác biệt giữa việc 2 tư tưởng kinh doanh khác nhau. TAG là phát triển phía bắc...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...