(NDH) Cả 10 nội dung được HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HOSE: VSH) diễn ra ngày 26/05/2017 đều không được thông qua. Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng nhưng phải đến 15h30 mới kết thúc.
CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (HOSE: VSH) vừa công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 diễn ra ngày 26/05/2017. Theo đó, cả 10 nội dung HĐQT trình lên đều không được phê chuẩn với tỷ lệ thông qua chỉ khoảng 39% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cụ thể, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 2016, kế hoạch 2017, phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch cổ tức 2016 và cổ tức 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 đều có tỷ lệ nhất trí chỉ 39,47%. Thù lao HĐQT và BKS 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2917 có tỷ lệ nhất trí chỉ 39,06%. Hợp đồng tín dụng bổ sung cho dự án Thượng Kon Tum có tỷ lệ thông qua 38.19%. Việc bầu ông Lê Tuấn Hải, ông Vương Thái Hòa vào HĐQT cũng không được phê chuẩn khi tỷ lệ nhất trí chỉ 60,53% và 37,88%.

Đối với việc thay đổi thành viên HĐQT, tại Đại hội, Đại hiện VSH cho biết ông Phan Hồng Quân – Thành viên HĐQT độc lập có thư từ nhiệm ngày 25/05 nên cần bổ sung thành viên HĐQT độc lập khác có kinh nghiệm về kỹ thuật, quản lý dự án, tăng qua trình ra quyết định của HĐQT và thúc đẩy tiến độ dự án Thượng Kon Tum. Đồng thời, ông Võ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT cũng báo cáo việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Hải làm Thành viên HĐQT tạm thời sau khi ông Trần Mạnh Hữu thôi nhiệm.

Quảng cáo

Cổ đông Genco 3 (30,55% vốn) đề cử ông Vương Thái Hòa là kỹ sư điện, nguyên Phó giám đốc Công ty Thủy điện An – Khê Ka Nak và cổ đông Perfectto (14,18% vốn) đề cử ông Quách Vĩnh Bình – chuyên ngành Tài chính – Tín dụng, Phó giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE) là Thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, cổ đông Genco 3 có ý kiến trong trường hợp ông Phan Hồng Quân – Thành viên HĐQT độc lập từ nhiệm thì HĐQT cần có Thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT theo quy định nhưng ông Quách Vĩnh Bình là người có liên quan đến cổ đông lớn REE, không đủ tiêu chuẩn là ứng cử viên thành viên HĐTQ độc lập.

Do bất đồng đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, việc bầu thành viên HĐQT dù tiến hành cũng không đạt tỷ lệ 65% theo quy định nên các cổ đông đè nghị ông Phan Hồng Quân tiếp tục là Thành viên HĐQT. Ông Quân cũng đã rút đơn và được 100% cổ đông thông qua. Cuối cùng Đại hội không tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS.

Được biết, vào cuối năm 2016 khi Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái vốn khỏi VSH thì CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) đã nhảy vào. Tính đến cuối năm 2016, REE đã sở hữu 21,01% vốn của VSH. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT REE từng cho biết việc đầu tư vào VSH là đã có ý định từ lâu.

Trong quý I/2017 vừa qua, kết quả kinh doanh của REE tăng khá mạnh với doanh thu gấp đôi cùng kỳ năm 2016, đạt 1.088 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 331 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với mức 99 tỷ đồng trong quý I/2016.

Quảng cáo

Mảng điện chính là nhân tố chính khiến REE đạt lợi nhuận đột biến trong quý đầu năm. Theo REE lợi nhuận từ mảng điện – nhiên liệu quý I/2017 đạt 130,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 40 tỷ đồng. Trong đó, Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) cũng có đóng góp đáng kể, đây cũng là kỳ kế toán đầu tiên kết quả của VSH được hợp nhất vào báo cáo của REE.

Việc đề cử ông Quách Vĩnh Bình vào HĐQT trong kỳ Đại hội này chính là bước tiếp theo REE thực hiện để thâm nhập vào VSH. Thế nhưng, kết quả cho thấy đây sẽ là thử thách lớn cho REE.

Tường Như – NDH

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/20140215_LDD001_0-1.jpg?fit=595%2C335https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/20140215_LDD001_0-1.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKinh doanhREE,VSH(NDH) Cả 10 nội dung được HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) diễn ra ngày 26/05/2017 đều không được thông qua. Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng nhưng phải đến 15h30 mới kết thúc. CTCP Thủy điện...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...