(NDH) Theo NHNN, lý do sáp nhập Ngân hàng Phương Nam và đợi văn bản hướng dẫn không thuộc lý do bất khả kháng theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (Mã: STB – HoSE) về đề nghị gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán năm 2015.

NHNN cho biết, UBCKNN đã có hướng dẫn cụ thể thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin BCTC, Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty. BCTC năm 2015 được kiểm toán về thời hạn vẫn được áp dụng theo Thông tư số 52/2012 của Bộ Tài chính.

Quảng cáo

Quảng cáo

Bên cạnh đó lý do xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2015 không thuộc lý do bất khả kháng theo quy định của Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 30/03, Sacombank gửi đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC kiểm toán năm 2015 lên HoSE. Lý do Sacombank đã thực hiện sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam trong năm 2015 và hiện nay STB phải chờ hướng dẫn và phê duyệt Phương án tái cơ cấu sau sáp nhập của NHNN. STB đề nghị tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2015 đến khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam có văn bản hướng dẫn và phê duyệt phương án sau sáp nhập.

Theo Người Đồng Hành

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/04/20140311082915-sacombank-phuong-nam-1-1420000350059.jpg?fit=500%2C351https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/04/20140311082915-sacombank-phuong-nam-1-1420000350059.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKiểm toánBCTC,Kiểm toán,NHNN,Sacombank,STB(NDH) Theo NHNN, lý do sáp nhập Ngân hàng Phương Nam và đợi văn bản hướng dẫn không thuộc lý do bất khả kháng theo quy định. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (Mã: STB -...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...