Ông Dương Công Minh bất ngờ xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, song song với đó, ông Nguyễn Đức Hưởng được đề cử bầu làm Thành viên HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ngày 31/5/2017, ông Dương Công Minh đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch/Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) LienVietPostBank.

Cùng ngày, cổ đông lớn của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam đã gửi Đơn đề nghị bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của LienVietPostBank với nội dung: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch/Thành viên HĐQT đối với ông Dương Công Minh.

HĐQT LienVietPostBank đã chính thức đưa nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Dương Công Minh vào tờ trình Đại hội đông bất thường.

Quảng cáo

Song song với sự ra đi của ông Dương Công Minh là sự trở về của ông Nguyễn Đức Hưởng.

Quảng cáo

Theo nội dung tờ trình số 340a/2017/TTr-HĐQT LienVietPostBank về việc thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ 2013 – 2018, HĐQT LienVietPostBank sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Đặc biệt, HĐQT LienVietPostBank kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông Nguyễn Đức Hưởng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Theo Kình Dương – vietnamfinance.vn

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROTài chínhLiên Việt Bank,STBÔng Dương Công Minh bất ngờ xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, song song với đó, ông Nguyễn Đức Hưởng được đề cử bầu làm Thành viên HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ 2013 – 2018. Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ngày 31/5/2017,...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...