Nói đến Pivot Table, các bạn cần biết tới chức năng Report Filter. Đây là một ô dữ liệu trong 4 ô dữ liệu của Pivot Table builders.

Việc sử dụng Pivot Filters giúp các bạn có được một cách nhanh chóng các bảng pivot table dựa trên tiêu chí được lựa chọn của Report Filters.

Các sản phẩm có được vẫn là các bảng Pivot Table có format tương đương và được trình bày ở các sheet khác nhau, có tên là các tiêu chí lựa chọn trong Report Filters.

Quảng cáo

Bạn hãy làm theo các bước sau:
1. Đưa con trỏ vào bất kỳ vị trí nào trong Pivot Table;
2. Chọn vào phần Option của Pivot Table, lựa chọn “Show Report Filter Pages”;
3. Lựa chọn Filter field;
4. Xong rồi, bạn đã có được 3 sheets cần có.

Hãy xem hình phía dưới:

pivot-table-report-filters-demo

Quảng cáo

Và thực hành với file dữ liệu demo tải tại đây nhé: pivot-table-report-filter-tutorial-1

Chúc các bạn vui vẻ.

Kiểm toán PRO

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/excel-main.jpg?fit=806%2C476https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/excel-main.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROExcel TipExcel,Pivot TableNói đến Pivot Table, các bạn cần biết tới chức năng Report Filter. Đây là một ô dữ liệu trong 4 ô dữ liệu của Pivot Table builders. Việc sử dụng Pivot Filters giúp các bạn có được một cách nhanh chóng các bảng pivot table dựa trên tiêu chí...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...