(ĐTCK) Sau cuộc trao đổi với Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) mới đây, Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, năm 2017, PVD chủ yếu trông chờ vào khoản hoàn nhập dự phòng khoản phải thu để bớt lỗ. 
Hoàn nhập dự phòng và hoàn nhập quỹ công nghệ có thể giúp kết quả kinh doanh của PVD tích cực hơn một cách kỹ thuật. PVD hiện vẫn đang cố gắng thu hồi công nợ khách hàng để cải thiện kết quả kinh doanh, nếu hoàn nhập có thể thu về khoảng 180 tỷ đồng.

Trong khi đó, quỹ công nghệ có thể đem lại dòng tiền ròng khoảng 140 tỷ đồng. Tổng hai khoản đem lại cho PVD khoảng 320 tỷ đồng. Trong trường hợp thu hồi công nợ không thành công, PVD có nguy cơ bị lỗ 700-800 tỷ đồng.

PVD đặt kế hoạch số giàn khoan trung bình hoạt động trong năm 2017 khoảng 2,5 giàn, trong đó chủ yếu là các giàn tự nâng, với giá cho thuê trung bình dao động trong khoảng 50.000 – 60.000 USD/ngày.

Quảng cáo

Quảng cáo

Chỉ xét riêng việc giàn khoan nước sâu PV Drilling 5 không hoạt động trong năm 2017 cũng sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động của PVD.

PV Drilling 5 là giàn khoan đóng góp nhiều lợi nhuận nhất cho PVD trong năm 2016, bởi giá thuê giàn nước sâu thường gấp 3 – 4 lần so với các giàn khoan loại khác. Mức lợi nhuận đóng góp của giàn PV Drilling 5 trong năm 2016 khoảng 250 tỷ đồng.

Anh Việt

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1460.jpg?fit=993%2C509https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_1460.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánPVD(ĐTCK) Sau cuộc trao đổi với Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) mới đây, Bộ phận Phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, năm 2017, PVD chủ yếu trông chờ vào khoản hoàn nhập dự phòng khoản phải...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...