Bill Michalisin của IIA và Stacy Juchno, Tổng kiểm toán tại PNC Bank, và Brian Portman, đứng đầu tại EY, nói về các vấn đề về luật pháp, sự phức tạp của mối quan hệ và sự tham gia của các bên liên quan trong việc kiểm toán các khoản mục với bên thứ 3:

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/p1a285vrbs15ji3dvirm1d3s12g9f.jpg?fit=524%2C395https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/p1a285vrbs15ji3dvirm1d3s12g9f.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROVideoBên thứ 3,IIA,Kiểm toánBill Michalisin của IIA và Stacy Juchno, Tổng kiểm toán tại PNC Bank, và Brian Portman, đứng đầu tại EY, nói về các vấn đề về luật pháp, sự phức tạp của mối quan hệ và sự tham gia của các bên liên quan trong việc kiểm toán các...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...