Ngày 20/12/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 1414/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (mã SGO – HNX) (địa chỉ: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. HCM).
Doanh nghiệp này bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như Quyết định số 1328/QĐ-CCT ngày 10/12/2015 của Chi cục thuế quận Bình Tân xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Báo cáo tài chính (BCTC) Quý IV/2015, BCTC kiểm toán năm 2015…

Bên cạnh đó, SGO bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (tổ chức lần 1) không đúng thời hạn quy định, không CBTT về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên trên trang thông tin điện tử của Công ty, không gửi thông báo mời tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

SGO bị phạt thêm 100 triệu đồng và bắt buộc phải cải chính thông tin đối với nội dung CBTT không chính xác. Theo đó, SGO đã CBTT không chính xác bao gồm các thông tin công bố trong các chuyên mục Giới thiệu, Liên hệ, Lĩnh vực kinh doanh, Thương hiệu, Phát triển thị trường trên Trang thông tin điện tử của Công ty có nội dung không chính xác (Công ty đã sử dụng các thông tin, hình ảnh của Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh- công ty liên kết với Công ty với tỷ lệ đầu tư là 47,5% – làm thông tin của mình).

Quảng cáo

Thông tin công bố trong Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Công ty về tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long có nội dung không chính xác. Theo thông tin tại Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu của Công ty, Công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long, đang trong quá trình hoàn thiện nhà máy tinh luyện dầu để có thể sản xuất dầu tinh luyện mang thương hiệu riêng của Công ty bán ra ngoài thị trường, dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý I/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra (ngày 22/8/2016), Công ty chưa có Giấy phép xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long, dự án xây dựng nhà máy dầu thực vật tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động từ năm 2014.

Quảng cáo

Ngoài ra, SGO còn bị phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Ngày 15/8/2016, Công ty gửi văn bản số 12/2016/CV/SGO đến UBCKNN để xin gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên năm 2016 đã soát xét với lý do Công ty đang tổng hợp số liệu của Công ty và Chi nhánh nên chưa thể hoàn thành BCTC đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, từ ngày 23/12/2015, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long đã ra thông báo số 3582/TB-CCTTPVL về việc chi nhánh Công ty đã bỏ địa điểm kinh doanh.

Tổng mức tiền phạt là 330 triệu đồng.

Bình An – NDH

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánSGONgày 20/12/2016, UBCKNN ban hành Quyết định số 1414/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (mã SGO - HNX) (địa chỉ: Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...