Advertisements
Kinh doanh

Chủ tịch CotecCons Nguyễn Bá Dương: “Quên giá cổ phiếu đi, cái cần quan tâm chính là lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông”

Gạt bỏ những vấn đề liên quan đến giá cổ phiếu. Ông Dương cho rằng, điều mà ông quan tâm nhất là phải liên tục cải tiến để tìm ra…
Xem tiếp