Advertisements
Kinh doanh

Doanh thu của GTNfoods tăng mạnh nhờ Mộc Châu Milk, quý 4 lỗ vì giảm quy mô các mảng không cốt lõi phục vụ định hướng nông nghiệp sạch

GTNfoods cho biết, doanh thu của công ty tăng tốt do Mộc Châu Milk vẫn phát huy sức tăng trưởng cao của mình sau khi tái cơ cấu. Quý IV…
Xem tiếp
loading...