Advertisements
Kiểm toán

Tân Tạo (ITA) ‘bay hơi’ gần 30% lợi nhuận sau kiểm toán, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty

Lợi nhuận sau thuế cả năm sau kiểm toán của Tân Tạo còn 39,22 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với còn số hơn 54 tỷ đồng lợi nhuận…
Xem tiếp
loading...