Advertisements
Kế toán

Doanh thu của Kido tăng vọt sau sáp nhập Dầu ăn Tường An và Vocarimex, quý 4 lỗ do hạch toán thuế

Kido đã vượt xa kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 đã được Đại hội cổ đông giao phó. Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã chứng khoán…
Xem tiếp
loading...
12