Advertisements
loading...
Kiểm toán

Uỷ ban Kiểm toán và sự phối hợp với Kiểm toán nội bộ – Phần 2: Những cách thức hiệu quả

Một cuộc khảo sát của những người hành nghề kiểm toán nội bộ toàn cầu được thực hiện năm 2015 đã đưa ra ba câu hỏi đối với những người…
Xem tiếp