Advertisements
loading...
Kinh doanh

ĐHCĐ Masan: Đừng đòi cổ tức, “trái ngọt nằm ở cuối con đường, không phải ven đường”

Cổ đông công ty không được chia cổ tức, cổ phiếu không tăng giá khiến Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang suy nghĩ khá nhiều. Tuy nhiên, "sếp" Quang cho rằng…
Xem tiếp