Advertisements
loading...
Kiểm toán

Thay đổi cách hạch toán, lợi nhuận 2016 của SCIC giảm hơn 10.000 tỷ so với con số công bố đầu năm

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty Deloitte.…
Xem tiếp
12