Advertisements
Kinh doanh

Từ chuyện Quảng Nam hụt thu ngân sách 3.000 tỷ đến những “ông lớn” tư nhân tác động đến nền kinh tế Việt Nam ra sao?

Ô tô Trường Hải sụt giảm lượng bán, ngân sách tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm hụt tỷ đồng và dù làm nhiều cách thì tỉnh cũng không thể…
Xem tiếp
loading...