Đến hẹn lại lên, cuộc thi Kiểm toán Viên và Kế toán viên hành nghề năm 2017 đã được kích hoạt. Các bạn có thể down tài liệu ôn thi của các môn cho năm 2017 ở link dưới nhé.

Danh sách các Chuyên đề:

Chuyên đề 1 – Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp: Tải file về

Quảng cáo

Chuyên đề 2 – Tài chính và quản lý tài chính nâng cao: Tải file về

Chuyên đề 3 – Thuế và quản lý thuế nâng cao: Tải file về

Chuyên đề 4 – Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao: Tải file về

Chuyên đề 5 – Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao: Tải file về

Chuyên đề 6 – Phân tích hoạt động tài chính nâng cao: Tải file về

Quảng cáo

Chuyên đề 7 – Ngoại ngữ: Tải file về

Chúc các bạn thi tốt.

Kiểm toán PRO

 

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánĐến hẹn lại lên, cuộc thi Kiểm toán Viên và Kế toán viên hành nghề năm 2017 đã được kích hoạt. Các bạn có thể down tài liệu ôn thi của các môn cho năm 2017 ở link dưới nhé. Danh sách các Chuyên đề: Chuyên đề 1 - Pháp luật về...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...