CTCP Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và các công ty con.
Theo đó, Thế giới di động dự kiến thưởng cho cán bộ chủ chốt tổng cộng khoảng 7,33 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu thưởng theo mệnh giá hơn 73,3 tỷ đồng. Trong đó, phát hành thêm 7,06 triệu cổ phiếu mới và sử dụng 269.043 cổ phiếu quỹ (hiện MWG có toán bộ 309.428 cổ phiếu quỹ). Tỷ lệ phát hành 5%.

Nhân viên được nhận cổ phiếu thưởng là cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của công ty và các công ty con trong năm 2015.

Quảng cáo

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, trong đó, hết năm thứ nhất sẽ có 50% cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai cả 100% số cổ phiếu trên được tự do chuyển nhượng.

Quảng cáo

Đáng chú ý, hiện trên thị trường, cổ phiếu MWG đang giao dịch quanh mức giá 165.000 đồng/cổ phiếu. Tính theo mức giá này, số cổ phiếu thưởng trên có giá trị trên 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu MWG cũng đã không ngừng tăng trưởng và liên tục phá đỉnh trong thời gian qua. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, cổ phiếu này đã tăng từ vùng giá 77.000 đồng/cổ phiếu lên vùng giá 165.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay, tương ứng mức tăng 114% trong vòng 11 tháng.

Thạch Lâm – Theo Trí Thức Trẻ/HSX

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/IFRS-2.jpg?fit=350%2C250https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/IFRS-2.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánMWGCTCP Thế giới di động (mã chứng khoán MWG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và các công ty con. Theo đó, Thế giới di động dự kiến thưởng cho cán bộ chủ chốt tổng...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...