Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 cho biết, sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, về việc trình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ thông qua nội dung báo cáo rà soát sơ bộ pháp luật của Bộ Tư pháp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Cụ thể, về việc trình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ), Chính phủ thông qua nội dung báo cáo rà soát sơ bộ pháp luật của Bộ Tư pháp và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Quảng cáo

Xây dựng chiến lược kinh doanh thời TPP Hội nhập TPP: Nông sản Việt “hái quả ngọt”? Các giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may hưởng lợi lớn nhất từ TPP Hai từ khóa cho “chuyến tàu” TPP

Quảng cáo

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Tờ trình phê chuẩn Hiệp định TPP theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục rà soát pháp luật bảo đảm thực thi Hiệp định TPP, đề xuất phương án điều chỉnh pháp luật cụ thể phù hợp với lộ trình và yêu cầu của Hiệp định TPP (trong đó tính đến việc đề xuất ban hành một văn bản để sửa đổi nhiều văn bản), báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2016.

Theo Vân Du
Diễn đàn đầu tư

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/1-tpp-1462936368434.jpg?fit=660%2C496https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/1-tpp-1462936368434.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKinh doanhQuốc hội,TPPNghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 cho biết, sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định TPP vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Cụ thể, về việc trình phê chuẩn Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Chính phủ thông qua...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...