Mary Ludford, CAE at Exelon Corp., thảo luận về việc phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ trong quá trình kiểm toán hàng ngày và đảm bảo về rủi ro.

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?fit=400%2C226https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROVideophân tích dữ liệuMary Ludford, CAE at Exelon Corp., thảo luận về việc phân tích dữ liệu có thể hỗ trợ trong quá trình kiểm toán hàng ngày và đảm bảo về rủi ro.Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...