Cuộc đối thoại với Exelon CAE Mary Ledford với việc thảo luận về quản trị công việc, phân tích quy trình hỗ trợ và các hoạt động nào phù hợp nhất với việc phân tích.

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?fit=400%2C226https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROVideophân tích dữ liệuCuộc đối thoại với Exelon CAE Mary Ledford với việc thảo luận về quản trị công việc, phân tích quy trình hỗ trợ và các hoạt động nào phù hợp nhất với việc phân tích.Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...