Hơn 40 tỷ đồng là số tiền thuế mà DHG và cổ đông của DHG được hưởng trong việc có một công ty con đang nằm trong diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đã mang lại giá trị cho chỉ số lợi nhuận sau thuế của DHG.

Mặc dù trong năm 2015, nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của DHG không đạt được như năm 2014 nhưng với việc “tiết kiệm” được thuế thu nhập đã khiến cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của DHG vượt qua được con số của năm 2014. Và chắc chắn trong các năm tới, cổ đông của DHG là người được hưởng lợi về những ưu đãi này khi công ty con đó vẫn sẽ được ưu đãi thuế (0%) đến hết năm 2018 và tiếp tục được giảm 50% số thuế đó cho vài năm tiếp theo.

Việc thành lập các công ty con ở những vùng được ưu đãi thuế là điều không mới trên thế giới nhưng dường như với Việt Nam thì chưa nhiều công ty thực hiện. Thông thường các tập đoàn đa quốc gia sẽ tìm kiếm những đất nước đang muốn thu hút đầu tư để chuyển một phần sản xuất của mình để có được những ưu đãi về thuế hoặc với mức thuế thấp hơn so với các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện tại của họ. Intel, Samsung và nhiều tập đoàn lớn nước ngoài vào Việt Nam cũng là một ví dụ rất điển hình trong việc tận dụng các ưu đãi của đất nước sở tại để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của họ.

Quảng cáo

Quảng cáo

Tuy nhiên, với các công ty niêm yết tại Việt Nam, việc đầu tư ra nước ngoài ở những quốc gia được ưu đãi thuế là không nhiều nhưng do đặc thù kinh tế của Việt Nam, ngay trong nước cũng có nhiều sự ưu đãi cho các doanh nghiệp mà từ đó họ có thể cân nhắc về việc thành lập các công ty con tại những địa điểm như vậy.

Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể thấy hiện nay có khá nhiều công ty đang cố gắng đầu tư mở mới các công ty con nằm trong những khu được ưu đãi thuế như các khu công nghệ cao, các ngành nghề được nhà nước ưu đãi và các vị trí địa lý, vùng miền đang có ưu đãi lớn để thu hút đầu tư giống như trường hợp của DHG. Gần đây có thể nói đến DQC khi họ đầu tư nhà máy ở khu Công nghệ cao tại TP. HCM để sản xuất hàng hoá và nếu công ty con này đi vào hoạt động sẽ mang lại lợi thế lớn cho các cổ đông của họ. DHG tăng 50% trong vòng 1 tháng vậy DQC thì sao?

Lê Quang Hải – Bài viết mang tính chất quan điểm cá nhân.

 

 

Facebook Comments
Advertisements
Hai Le QuangKế toánKinh doanhTài chínhDHG, DQCHơn 40 tỷ đồng là số tiền thuế mà DHG và cổ đông của DHG được hưởng trong việc có một công ty con đang nằm trong diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đã mang lại giá trị cho chỉ số lợi nhuận sau thuế của...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...