Một cuộc khảo sát của những người hành nghề kiểm toán nội bộ toàn cầu được thực hiện năm 2015 đã đưa ra ba câu hỏi đối với những người tham dự:

  • Tổ chức của bạn có Uỷ ban kiểm toán (hoặc tương đương) hay không?
  • Bao lâu tổ chức của bạn thực hiện họp Uỷ ban kiểm toán?
  • Bạn có bao giờ thực hiện cuộc họp chính thức mà không có thành viên ban quản trị công ty?

Xem phần 1: Uỷ ban kiểm toán và sự phối hợp với kiểm toán nội bộ

Kết quả cho thấy có sự kết nối giữa Kiểm toán nội bộ và Uỷ ban Kiểm toán. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng đưa ra được những cách thức hiệu quả trong việc phối hợp giữa hai bộ phận này.

Quảng cáo

A. Mối quan hệ của Uỷ ban Kiểm toán ngày càng được cải thiện tuy nhiên ở một số tổ chức thì không

Trưởng kiểm toán nội bộ cần được báo cáo trực tiếp lên ban quản trị (hoặc uỷ ban kiểm toán) và ban quản trị cần 1) Phải thực sư khách quan, 2) hiểu được những thách thức của kiểm toán nội bộ, 3) có đủ kinh nghiệm và phán đoán để thực hiện vai trò của họ, 4) hiểu rõ về rủi ro đối với tổ chức của họ.

Theo báo cáo, các tổ chức nhỏ và cơ quan chính phủ không bắt kịp các tổ chức khác về việc xây dựng Uỷ ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ như là một phần của thông lệ quản trị tổ chức tốt.

B. Tần xuất họp biến động mạnh theo địa lý và theo ngành nghề

Việc sử dụng Uỷ ban Kiểm toán bị tác động bởi trình độ phát triển của quản trị và các quy định của pháp luật. Tần suất họp Uỷ ban kiểm toán tỷ lệ thuận với với các quốc gia thay đổi mạnh mẽ về các quy định đặc biệt là các tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Rất nhiều tổ chức khởi điểm với việc tích cực và tham gia trực tiếp của uỷ ban với việc giám sát trực tiếp các lĩnh vực họ được giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo thời gian, uỷ ban kiểm toán sẽ dần hoàn thiện, lúc đó a) phạm vi được xác định, b) các kỹ năng giám sát cần thiết được xác định, c) kiểm toán nội bộ được coi là tài sản quý báu của doanh nghiệp, d) phạm vi địa lý được uỷ ban kiểm toán khoanh vang được mở rộng. Với những vấn đề này, chủ tịch Uỷ ban kiểm toán đồng hành với trưởng kiểm toán nội bộ sẽ họp ít hơn nhưng hiệu quả hơn.

C. Các cuộc họp không có ban lãnh đạo ngày càng nhiều nhưng tuỳ thuộc vào ngành và vùng

Ngạc nhiên rằng 25% số người được hỏi nói rằng không hề có cuộc họp nào mà không có lãnh đạo tham gia. Việc này phản ánh văn hoá của từng vùng đặc biệt là Châu Á nơi mà quan điểm và sức mạnh của Ban quản lý là không thể chối cãi.

Việc có những cuộc họp không có sự hiện diện của Ban Lãnh đạo cần phải được đưa vào trong quy định của Uỷ ban kiểm toán cũng như Kiểm toán nội bộ, nhằm tránh tác động và ảnh hưởng của Ban lãnh đạo tới nội dung cuộc họp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các thành viên trong Ban Lãnh đạo nhằm tăng tính độc lập, khách quan cho Kiểm toán nội bộ.

D. Phạm vi hoạt động của Ban Lãnh đạo và Kiểm toán nội bộ đang thay đổi

Các tổ chức phát triển không ngừng, và công việc dành cho Kiểm toán nội bộ cũng thay đổi nhằm nắm bắt được các bên có liên quan. Trong một báo cáo của năm 2014 do PwC lập (2014 State of the Internal Audit Profession Study), có tới 55% quản lý cấp cao cho rằng kiểm toán nội bộ mang lại giá trị lớn cho doanh nghiệp. Thành viên ban quản trị còn đánh giá tệ hơn về vai trò của Kiểm toán nội bộ. Nguyên nhân chính dẫn đến việc đó là việc kiểm toán nội bộ không theo kịp sự thay đổi về quản trị và của tổ chức. Ban Lãnh đạo công ty luôn muốn tổ chức hoạt động một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Và họ cũng mong đợi điều tương tự với kiểm toán nội bộ. Nếu kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ phục vụ tốt ban lãnh đạo và uỷ ban kiểm toán và nếu có một nguồn dữ liệu độc lập cho thấy rằng họ không đạt được nhiệm vụ đó, kiểm toán nội bộ phải tự đánh giá lại mình để tìm ra biện pháp cải thiện.

Quảng cáo

Với việc thay đổi phạm vi của uỷ ban kiểm toán, lịch làm việc của Uỷ ban cần phải được mở rộng tới nhiều lĩnh vực như: quản trị rủi ro, quản trị mạng IT, kiểm soát nội bộ về báo cáo tài chính, tuân thủ, đạo đức, quy định và tuân thủ, quy trình pháp lý, v.v.

Công việc gia tăng, uỷ ban kiểm toán cần phải a) mở rộng các chức năng, b) tìm kiếm giải pháp để kiểm toán nội bộ có thể báo cáo kép các bảo đảm. Việc sử dụng phương thức kết hợp này là cơ hội cho kiểm toán nội bộ phát triển và tăng cường giao tiếp với Uỷ ban kiểm toán.

Lê Quang Hải – dịch từ IIA

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/6-Bubbles.png?fit=414%2C470https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/6-Bubbles.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROKiểm toánKiểm toán nội bộ,Uỷ ban Kiểm toánMột cuộc khảo sát của những người hành nghề kiểm toán nội bộ toàn cầu được thực hiện năm 2015 đã đưa ra ba câu hỏi đối với những người tham dự: Tổ chức của bạn có Uỷ ban kiểm toán (hoặc tương đương) hay không? Bao lâu tổ chức của...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...