Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất, VACPA đã xây dựng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook).

Đáp ứng yêu cầu thực tế, VACPA đã thực hiện việc nâng cấp Eook 1.8 được ban hành ngày 20/03/2017 lên phiên bản Ebook 1.9 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 15/12/2017. Trên cơ sở Ebook 1.8 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, Ebook 1.9 tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế, như:

+  Về kế toán đã cập nhật Nghị định 25/2017/NĐ-CP về Báo cáo tài chính Nhà nước; Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, …

Quảng cáo

 • Về kiểm toán đã cập nhật Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do VACPA ban hành cuối năm 2016 (bao gồm một số sửa đổi, bổ sung sau quá trình rà soát, phát hành sách chương trình kiểm toán).
 • Về chứng khoán đã cập nhật Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toán tài chính, Văn bản số 20/VBHN-BTC hợp nhất hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán,…
 • Và nhiều văn bản quan trọng khác như: Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, Luật số 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật số 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán và các quy trình kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành (gồm quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; kiểm toán tổ chức tài chính, ngân hàng; kiểm toán doanh nghiệp; kiểm toán hoạt động; kiểm toán ngân sách địa phương;…),…

Về kết cấu: Ebook được xây dựng trên phần mềm có ưu điểm dễ sử dụng, dung lượng nhỏ với đầy đủ danh mục các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các quy định có liên quan. Ebook 1.9 gồm 03 phần:

 • Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt)

Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030
 • B. Kế toán
 • C. Kiểm toán
 • D. Thuế
 • E. Chứng khoán
 • F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
 • G. Kinh doanh bảo hiểm
 • H. Chi phí, tài chính
 • I. Các quy định khác
 • Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành

Phần này gồm các văn bản do VACPA ban hành như:

 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật năm 2016)
 • Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT
 • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa
 • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó
 • Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này. VACPA cũng khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết, cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).

Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC và các tổ chức nghề nghiệp khác,…

Từ phiên bản Ebook 1.7 đến phiên bản Ebook 1.9 có sự tham gia chia sẻ thông tin của ICAEW với các thông tin nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh tại phần thứ ba. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ICAEW đã hợp tác với VACPA trong phiên bản Ebook 1.7, Ebook 1.8 và Ebook 1.9 này.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” xin vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” xin vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:

Phòng 304 Tòa nhà dự án, Bộ Tài chính;

Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội;

Điện thoại: 0243 9 724 334; Ext: 104

Fax: 0243 9 724 354

Email: banhoivien@vacpa.org.vn

 

Liên hệ với Ban Quản trị web để được hỗ trợ nếu không đăng nhập được vui lòng gửi về Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo địa chỉ:

 

Phòng 202 Tòa nhà dự án, Bộ Tài chính;

Số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội;

Điện thoại: 043 9 724 334;  Ext: 102

Fax: 0243 9 724 354

Email:  quantriweb@vacpa.org.vn

 

Quảng cáo

Lưu ý để tải Ebook 1.9 Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân đăng nhập ID tải về file kèm theo dưới đây!

Ban Biên tập trân trọng cảm ơn!

Link tải file: Link download

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/eBook-1.9.jpg?fit=800%2C613https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/eBook-1.9.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKiểm toáneBook 1.9,ICAEW,VACPADịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...