Vietcombank (VCB) đã chính thức công bố báo cáo tài chính Quý 3/2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng với con số nợ xấu là 1,15%, một con số thấp kỷ lục của ngân hàng này trong những năm vừa qua. Tăng trưởng tín dụng tốt trong những tháng đầu năm là động lực rất lớn đối với việc tăng trưởng thu nhập lãi thuần của VCB. Lãnh đạo VCB cho biết thêm họ đã chuyển hướng sang các doanh nghiệp tư nhân cũng như cá nhân để tăng trưởng dư nợ cũng như hưởng mức chênh lệch lãi suất cao hơn so với các khách hàng truyền thống. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến cấu trúc phân loại nợ của VCB cũng như tình hình nợ xấu và trích lập dự phòng của VCB dựa trên báo cáo hàng quý công bố bởi VCB. Liệu con số nợ xấu 1,15% có thực sự thấp như vậy hay còn có câu chuyện gì đằng sau con số đó. Các thông số trong bài có đơn vị là tỷ đồng.

Dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất của VCB công bố, chúng ta có được cấu trúc nợ theo nhóm nợ của VCB trong các thời kỳ như sau:

Screen Shot 2017-10-23 at 12.16.20 PM.png

Một sự sụt giảm khác mạnh về nợ nhóm 5, nhóm nợ phải lập dự phòng 100%, tại thời kỳ Quý 4/2016 và Quý 3 năm 2017. Việc sụt giảm này được thuyết minh trong báo cáo tài chính là sự gia tăng trong việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý các khoản nợ nhóm 5. Quý 4/2016, VCB sử dụng 2.771 tỷ đồng để xử lý dự phòng và con số này trong Quý 3/2017 vừa qua là 2.483 tỷ đồng. Các khoản nợ nhóm 5 sử dụng quỹ dự phòng để xử lý nhằm đưa ra ngoại bảng sẽ giúp cho các thông số về nợ nhóm 5 giảm đi rõ rệt và điều này gián tiếp làm cho tỷ lệ nợ xấu của VCB giảm mạnh trong các thời kỳ này. Quý 4/2016 giảm từ 1,75% của quý trước xuống 1,48% và Quý 3/2017 giảm từ 1,51% của quý trước xuống 1,15%. Nếu chúng ta cộng ngược lại các khoản xử lý nợ này, chúng ta có một cấu trúc nợ theo nhóm nợ mới của VCB như sau:

Quảng cáo

kiemtoanPRO

Khi đó các con số về nợ xấu và nợ nhóm 2 của VCB trong thời kỳ được xem xét như sau:

Screen Shot 2017-10-23 at 12.25.18 PM.png

Một con số sẽ cho thấy các chỉ số về cấu trúc nhóm nợ trở nên “mượt” hơn và dễ hiểu hơn. Mặc dù vậy các chỉ số này cũng quá tốt đối với một ngân hàng như VCB. Với tỷ lệ nợ xấu và gần xấu thấp như vậy, VCB sẽ có được điều kiện để tham gia vào những nhóm vay nợ với rủi ro cao hơn (công ty tư nhân, cá nhân) để có thể vẫn duy trì được tỷ lệ nợ xấu thấp hợp lý và gia tăng lợi nhuận do các khoản vay có độ rủi ro cao hơn thường mang lại lợi nhuận cao hơn các khoản vay khác.

Mức biến động ròng về nhóm nợ giữa các quý cũng cho thấy một số những dấu hiệu thú vị:

Screen Shot 2017-10-23 at 12.38.21 PM.png

Số liệu cho thấy tại thời điểm báo cáo Quý 4/2016 và Quý 2/2017, nợ nhóm 2 (bắt đầu có dấu hiệu quá hạn dưới 90 ngày) đều có mức độ sụt giảm lớn và sẽ tăng nhẹ trong quý sau. Rất có thể đây là việc dịch chuyển xuống các nhóm nợ xấu hơn hoặc nỗ lực thu hồi nợ của VCB đối với các khoản vay này. Tuy nhiên có thể không ngoại trừ việc các khoản vay này được chuyển lên nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

Dư nợ tăng mạnh trong Quý 1 và Quý 2 năm 2017 nhưng đã chững lại trong Quý 3 tuy nhiên tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 của VCB trong Quý 3 lại tăng tới 1.800 tỷ.  Điều này cho thấy đã có một phần nợ đủ tiêu chuẩn trong các quý trước đã quá hạn trong khi Quý 2 năm 2017 thì lại có mức sụt giảm 1.930 tỷ đồng so với Quý 1.  Rất có thể, tuỳ vào hoạt động kinh doanh của mình trong Quý 4 năm 2017 mà sự biến động của các nhóm nợ của VCB sẽ có những biểu hiện mới.

Các khoản cho vay với mức độ rủi ro cao hơn trong năm 2017 khó có thể trở thành nợ xấu sau một vài quý bởi nó còn phụ thuộc vào lịch sử khả năng chuyển nhóm nợ của các khoản mục này của VCB nhưng nếu sự gia tăng nợ nhóm 2 trong Quý 4 của VCB với một con số đáng kể sẽ là một dấu hiệu không tốt cho hoạt động kinh doanh rủi ro này của VCB.

Một điểm ngạc nhiên và đáng lưu ý ở VCB đó là việc gia tăng trích lập dự phòng cụ thể của VCB dường như đang nhiều hơn so với mức yêu cầu của luật. Nợ nhóm 2 đến nhóm 5 được xác định tỷ trọng từ 5% đến 100% sau khi trừ đi giá trị thu hồi của tài sản cầm cố. Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến tỷ lệ này mà không tính đến ảnh hưởng của giá trị tài sản cầm cố thì dường như VCB đang trích lập dự phòng cụ thể cao hơn mức bình thường:

Screen Shot 2017-10-23 at 1.06.56 PM.png

Bảng trên cho thấy trong Quý 2 và Quý 3 mức trích lập dự phòng đã cao hơn so với tỷ lệ dự phòng quy định của nhà nước và chưa tính đến giá trị của tài sản cầm cố. Điều này có thể cho thấy dường như ban lãnh đạo của VCB đang muốn trích lập dự phòng nhiều hơn so với số cần thiết hoặc bản thân họ nhận thấy một số khoản nợ đang được đặt ở các nhóm nợ trên thực sự xấu và có thể chuyển xuống nhóm nợ cao hơn trong tương lai gần. Đây được coi là một hành động khá thận trọng của VCB trong việc lập dự phòng cụ thể cho các khoản vay của mình.

Một dấu hiệu khác cho thấy VCB đang nỗ lực trích lập dự phòng cho các khoản vay của mình thể hiện trong việc tỷ lệ dự phòng cụ thể trên tổng dư nợ của nhóm 2 đến nhóm 5. Mức này đã tăng từ 40% tại Quý 3 năm 2016 lên đến 66% tại Quý 3 năm 2017. Một mức khá cao khi tỷ lệ nợ nhóm 2 (mức 5% dự phòng) luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của nhóm 2 đến nhóm 5:

Screen Shot 2017-10-23 at 1.18.29 PM.png

Điều này cho thấy nếu VCB trích lập dự phòng cụ thể theo đúng quy định của nhà nước mà không trích nhiều hơn, thì lợi nhuận của VCB trong các thời kỳ đặc biệt là Quý 2 và Quý 3 của năm 2017 sẽ cao hơn rất nhiều so với số báo cáo. Hoặc trường hợp khó xảy ra hơn, đó là chất lượng nợ của VCB không đẹp như báo cáo.

Quảng cáo

Mặc dù vậy, quan điểm của chúng tôi cho rằng, VCB đang là một trong những ngân hàng tốt nhất Việt Nam hiện nay và việc họ có nhiều nguồn lợi nhuận để trích lập dự phòng nhiều hơn cũng cho thấy tình hình tài chính của họ có thể còn tốt hơn thế rất nhiều. Tuy nhiên, việc tham gia vào mảng cho vay công ty tư nhân cũng như cá nhân sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả của VCB trong các quý tới, đặc biệt khi nợ xấu của nhóm khách hàng này bắt đầu phát sinh. Giờ thì tận hưởng lãi cao từ nhóm khách hàng đó đã.

Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình của VCB trong các quý tới khi báo cáo tài chính của họ được công bố.

Kiểm toán PRO.

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_2020.jpg?fit=500%2C312https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/img_2020.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánNợ xấu,VCBVietcombank (VCB) đã chính thức công bố báo cáo tài chính Quý 3/2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng với con số nợ xấu là 1,15%, một con số thấp kỷ lục của ngân hàng này trong những năm vừa qua. Tăng trưởng tín dụng tốt trong...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...