(NDH) VietinBank chưa công bố mức cổ tức cụ thể bằng tiền mặt nhưng chắc chắn ngân hàng này sẽ phải công bố trước khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông (20/12).

HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) đã phê duyệt việc lấy ý kiến cồ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt.

Danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến sẽ được chốt vào ngày 15/12/2016. VietinBank dự kiến sẽ lấy ý kiến cho cổ đông vào ngày 20/12/2016. Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông dự kiến được hoàn tất vào ngày 30/12/2016.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, VietinBank đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2015 dù lợi nhuận năm 2015 hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tại ĐHĐCĐ năm trước, ngân hàng này đã dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Quảng cáo

Ngân hàng Nhà nước hiện đang nắm giữ 2,4 tỷ cổ phiếu VietinBank. Sẽ có hàng nghìn tỷ đồng cổ tức về cổ đông Nhà nước nếu VietinBank chi trả cổ tức 10% như kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ năm 2015.

 

Năm 2015, Vietinbank thu về 7.345 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 0,6% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ tín dụng ở mức 0,73%, thấp hơn kế hoạch (0,9%). Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 10,58%.

Lý do ngân hàng này không chi trả cổ tức là bởi toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ sử dụng để bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và đảm bảo tuân thủ giới hạn an toàn vón (hệ số CAR).

Quảng cáo

Trước đó, vào ngày 21/10/2016, BIDV cũng đã quyết định lựa chọn phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ cổ tức chi trả vẫn giữ ở mức 8,5%. Tuy nhiên, thay vì chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, hình thức chi trả cổ tức sẽ là bằng tiền mặt.
Ban đầu, ngân hàng này đã lên kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu nhưng không thành do lựa chọn chi trả bằng tiền. Cả bốn phương án tăng vốn điều lệ của BIDV đều chưa được thực hiện dù hiện đã là tháng cuối cùng của năm 2016.

VietinBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua sáp nhập PGBank. Tại ĐHĐCĐ thường niên, ngân hàng này khi đó đang trình Thủ tướng kế hoạch sáp nhập và dự kiến sẽ hoàn tất sáp nhập trước tháng 9/2016. Đến nay, chưa có thông tin thêm chính thức về thương vụ giữa hai ngân hàng này.

Thanh Thuỷ – Người Đồng hành

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/d63ctg2.jpg?fit=660%2C360https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/d63ctg2.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROTài chínhCTG(NDH) VietinBank chưa công bố mức cổ tức cụ thể bằng tiền mặt nhưng chắc chắn ngân hàng này sẽ phải công bố trước khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông (20/12). HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) đã phê duyệt việc lấy ý...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...