(NDH) Lũy kế 9 tháng đầu 2017, Viettel Global có lợi nhuận ròng hơn 273 tỷ đồng, không còn lỗ như cùng kỳ năm trước nhưng vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế 2.386 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2017, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế (Viettel Global) đạt doanh thu thuần 4.227 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016. Đồng thời, giá vốn hàng bán giảm 13%, đẩy lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh, gấp 3 lần cùng kỳ đạt hơn 1.239 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng có chuyển biến tích cực khi mang về doanh thu gần 401 tỷ đồng, gấp đôi quý III/2016. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 13% xuống chỉ còn hơn 680 tỷ đồng (nhờ khoản lỗ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh từ 630 tỷ xuống chỉ còn hơn 484 tỷ đồng).

Quảng cáo

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng tương ứng 39% và 49%, lần lượt dừng ở mức 435 tỷ và 600,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và tính thêm khoản lỗ gần 35,7 tỷ đồng từ hoạt động khác, Viettel Global có lãi trước thuế 20,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nộp thuế lên tới gần 153 tỷ đồng, đã khiến Công ty ghi lỗ sau thuế 79 tỷ đồng. Mặc dù, lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ hơn 53 tỷ đồng nhưng con số này cũng chuyển biến lớn của Viettel Global (quý III/2016 lỗ ròng công ty mẹ gần 626 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Global đạt doanh thu thuần 12.956 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2016. Công ty có lãi ròng cổ đông công ty mẹ 124,8 tỷ đồng, vượt xa cùng kỳ 2016 khi lỗ ròng tới 2.283 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2017, Viettel Global có tổng tài sản 50.027 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 43% với 22.461 tỷ đồng, trong đó có 8.327 tỷ đồng tiền và tiền gửi, cùng hơn 6.464 tr đồng khoản phải phải thu và gần 5.860 tỷ đồng hàng tồn kho. Tài sản dài hạn có 27.565 tỷ đồng, chiếm 59% cơ cấu tài sản, chủ yếu tập trung ở tài sản cố định.

Quảng cáo

Mặt khác, Viettel Global có 21.083 tỷ đồng nợ vay tài chính, chiếm 67% nợ phải trả gồm 13.685 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 7.397 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Viettel Global có vốn điều lệ 22.438 tỷ đồng và đang gánh khoản lỗ lũy kế 2.385,8 tỷ đồng.

Phan Tùng – NDH

Link bài gốc

Facebook Comments
Advertisements
https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2642-1509353718069.jpg?fit=650%2C433https://i2.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2642-1509353718069.jpg?resize=150%2C150Kiểm toán PROKế toánViettel Globl(NDH) Lũy kế 9 tháng đầu 2017, Viettel Global có lợi nhuận ròng hơn 273 tỷ đồng, không còn lỗ như cùng kỳ năm trước nhưng vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế 2.386 tỷ đồng. Theo BCTC hợp nhất quý III/2017, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế (Viettel Global)...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...