Chủ tịch kiêm CEO của IIA đưa ra các vụ scandal nổi tiếng như FIFA, Volkswagen, Toshiba, như là những ví dụ cho sự cần thiết của kiểm toán nội bộ cho tất cả các công ty đại chúng.

Facebook Comments
Advertisements
https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?fit=400%2C226https://i0.wp.com/www.kiemtoanpro.com/wp-content/uploads/2016/03/12261495-internal-audits.png?resize=150%2C150Kiểm toán PROVideoKiểm toán nội bộChủ tịch kiêm CEO của IIA đưa ra các vụ scandal nổi tiếng như FIFA, Volkswagen, Toshiba, như là những ví dụ cho sự cần thiết của kiểm toán nội bộ cho tất cả các công ty đại chúng.Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...